back to top

min-poljoprivrede

HR RASFF – obavijest za potrošače – Povlačenje i opoziv proizvoda – Med punjen u punionici meda MEDO-FLOR d.o.o.

11/09/2013 9:06

Ministarstvo poljoprivrede kao nacionalna kontakt točka za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (HR RASFF) obavještava potrošače o povlačenju i opozivu meda punjenog u punionici meda MEDO-FLOR d.o.o., Vodovodna I. odvojak 7, Donji Dragonožec, Republika Hrvatska, Broj serije 07.02.2017. LO2. Rok trajanja do 07.02.2017. godine.

Putem HR RASFF sustava, zaprimljena je obavijest od Veterinarske inspekcije o prisutnosti permetrina i aletrina u medu. Utvrđena koncentracija alertina prema nalazu Hrvatskog Veterinarskog instituta Zagreb je 0,103 mg/kg (dozvoljeno za med je do 0,005 mg/kg) a permetrina 0,043 mg/kg (dozvoljeno za med je do 0,002  mg/kg).

Rezultati analize ukazuju da uzorak ne odgovara prema Uredbi Komisije (EU) br. 37/2010. godine o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog porijekla, odnosno prilogu Uredbe Farmakološki djelatne tvari i njihovih klasifikacija u odnosu na najviše dopuštene količine (NDK), te prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća EU 396/2005 od 23. veljače 2005. godine o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla loja nadopunjuju Direktivu Vijeća 91/414/EEC.

Opoziv se odnosi samo na proizvod roka trajanja i oznake lot-a koji se navode u ovoj obavijesti.

Preporučite nas: