back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Suzan Fiack
Voditeljica Odsjeka za tisak i odnose s javnošću
Odjel za komunikaciju o riziku
Savezni institut za procjenu rizika (BfR), Njemačka

Dr. sc. Suzan Fiack je voditelj Odsjeka za tisak i odnose s javnošću u Odjelu za komunikaciju o riziku u Saveznom institutu za procjenu rizika (BfR), Njemačka. Odgovorna za provedbu BfR-ove komunikacijske strategije s ciljem informiranja javnosti i dionika o mogućim rizicima i ostalim znanstvenim rezultatima. Njezin tim prevodi znanstvene spoznaje u lako razumljive informacije i preporuke o zdravstvenoj zaštiti potrošača za različite ciljne publike, koristeći klasične alate, kao i nove formate, uključujući video filmove, aplikacije za pametne telefone i društvene medije. Odsjek za tisak i odnose s javnošću u BfR-u čini multidisciplinarni tim stručnjaka u novinarstvu i odnosima s javnošću, komunikaciji, znanstvenom uređivanju, razvoju video filmova i weba te objavljivanju.
Suzan Fiack je doktorirala farmaciju na Sveučilištu Humboldt u Berlinu i radila je kao znanstvenica u farmaceutskoj industriji. Prije dolaska u BfR radila je kao direktor poslovnog razvoja u sektoru izdavaštva (Blackwell Publishing i John Wiley & Sons). Bila je voditeljica međunarodnog uredničkog i prodajnog tima i radila na rješenjima za poboljšanje rezultata u istraživanju, obrazovanju i stručnoj praksi preko konferencijskih izvješća, online alata, časopisa i knjiga.

Preporučite nas: