back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Kontakt

Za sva pitanja, kontaktirajte nas na:

Tel.: +385 31 227 600
Mob.: +385 91 323 5556
E-mail: komunikacija@hah.hr