back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Preliminarni program

1. DAN, 6. listopada, utorak
09:00 – 10:00
Registracija
10:00 – 10:30
Pozdravni govori
 • Himna, HPD Lipa
 • Andrea Gross Bošković, ravnateljica Hrvatske agencije za hranu (HAH)
 • Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
 • Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Mr. sc. Denis Ambruš, zamjenik gradonačelnika grada Osijeka
 • Dr. sc. Željko Kraljičak, zamjenik župana Osječko-baranjske županije
 • Dr. sc. Eleonora Dupouy, predstavnik Regionalnog ureda za Europu i Centralnu Aziju, FAO
 • Dr. sc. Bernhard Url, izvršni direktor Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA)
 • Nataša Zorić, pomoćnica ministra, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
 • Tihomir Jakovina, Ministar poljoprivrede Republike Hrvatske
 • HPD Lipa
10:30 – 11:00
Pauza za kavu i čaj + izjave za novinare
11:00 – 13:00
Sekcija 1 – Obilježavanje svjetskog dana hrane 2015. & Međunarodne godine tla „Ozdravimo tlo, nahranimo Zemlju!“
Moderator: Vlatka Buzjak Služek, stručni suradnik u Odjelu za procjenu rizika, HAH
11:00 – 11:20
FAO perspektiva: politike i dobre prakse za održivost zdravlja tla i sigurnosti hranedr. sc. Eleonora Dupouy, predstavnik Regionalnog ureda za Europu i Centralnu Aziju, FAO
11:20 – 11:40
Zakonodavni okvir za zdravo tloMiljenko Rakić, načelnik Sektora poljoprivrede i prehrambene industrije, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
11:40 – 12:00
Zdravo tlo za zdrav život!akademik Ferdo Bašić, prof. emeritus, Razred za prirodne znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
12:00 – 12:20
Utjecaj tla na proizvodnju sigurne hranedr. sc. Miranda Šeput, viša stručna savjetnica u Odjelu za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, Agencija za poljoprivredno zemljište
12:20 – 12:40
Tlo kao ishodište rizika i medij zaštite sigurnosti hraneprof. dr. sc. Ivica Kisić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
12:40 – 13:00
Esencijalni i štetni teški metali i metaloidi u tlima i poljoprivrednim proizvodima istočne Hrvatskeprof. dr. sc. Zdenko Lončarić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
13:00 – 14:00
Ručak
14:00 – 17:00
Sekcija 2 – Pregled procjena rizika: EFSA, zemlje članice EU, HR
14:00 – 14:10
Otvaranje i uvod u konferenciju, prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, moderator konferencije
14:10 – 14:35
Tijek procjene rizika u EFSA-iDavide Arcella, Odsjek za upravljanje podacima, Odjel za procjenu rizika i znanstvenu potporu, EFSA
14:35 – 15:00
Metodologija rangiranja rizikaprof. dr. sc. Leif Busk, znanstveni savjetnik u Nacionalnoj agenciji za hranu (NFA), Švedska, član EFSA-inog savjetodavnog vijeća
15:00 – 15:25
Sigurnost hrane: stavovi potrošača naspram stvarnih rizika – Dr. sc. Gaby-Fleur Böl, načelnica Odjela za komunikaciju o riziku, Savezni institut za procjenu rizika (BfR), Njemačka
15:25 – 15:50
Bolja suradnja i umrežavanje za sigurniju hranu u Sloveniji i Hrvatskojdr. sc. Ada Hočevar Grom, zamjenica ravnatelja Nacionalnog instituta za javno zdravstvo (NIJZ), Slovenija, članica EFSA-inog savjetodavnog vijeća
15:50 – 16:10
Uloga procjene rizika iz perspektive upravljanja rizikomdr. sc. Mirjana Mataušić Pišl, pomoćnica ministra, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstvo poljoprivrede
16:10 – 16:30
Procjena rizika – važan alat u radu inspekcijskih tijelaNataša Zorić, pomoćnica ministra, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Ministarstvo zdravlja
16:30 – 16:50
Pregled procjene rizika u HrvatskojAndrea Gross-Bošković, ravnateljica HAH-a
16:50 – 17:00
Rasprava i zaključci
19:30
Svečana večera u restoranu Galija
2.DAN, 7. listopada, srijeda
09:00 – 11:00
Sekcija 3 – Mikrobiološka i kemijska procjena rizika
Moderator: prof. dr. sc. Lidija Kozačinski, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
09:00 – 09:20
Model izloženosti bakterijama Campylobacter spp. putem križne kontaminacije u austrijskim domaćinstvimaMonika Matt, dr. med. vet., viša stručna savjetnica u Austrijskoj agenciji za zdravlje i sigurnost hrane (AGES)
09:20 – 09:40
Procjena rizika: EFSA-ino mišljenje o javnozdravstvenom riziku od konzumacije svježeg sirovog mlijekadr. sc. Michaela Hempen, znanstvena savjetnica u Odsjeku za biološke opasnosti i kontaminante, Odjel za procjenu rizika i znanstvenu potporu, EFSA
09:40 – 10:00
Procjena rizika: arsendr. sc. Max Hansen, viši stručni savjetnik u Odjelu za procjenu rizika i prehranu, Nacionalni institut za hranu, Tehničko sveučilište u Danskoj
10:00 – 10:20
Procjena rizika: prehrambeni aditividr. sc. Mária Szeitzné-Szabó, Laszlo Meszaros, Uprava za procjenu rizika porijeklom iz hrane, Nacionalni ured za sigurnost prehrambenog lanca (NEBIH), Mađarska
10:20 – 10:40
Procjena rizika: svježe sirovo mlijeko iz mljekomata u RH – dr. sc. Brigita Hengl, načelnica Odjela za procjenu rizika, HAH
10:40 – 11:00
Rasprava i zaključci
11:00 – 11:30
Pauza za kavu i čaj
11:30 – 13:00
Sekcija 4 – Prehrambene navike
Moderator: Prof. dr. sc. Irena Colić Barić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11:30 – 11:50
Europski podaci o prehrambenim navikama: dosadašnja postignuća i budući izazoviDavide Arcella, Odsjek za upravljanje podacima, Odjel za procjenu rizika i znanstvenu potporu, EFSA
11:50 – 12:10
Nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama u Irskoj: primjena i korištenjedr. sc. Breige McNulty, znanstveni novak na UCD Institutu za hranu i zdravlje, Irska
12:10 – 12:30
Pregled istraživanja o prehrambenim navikama u RH i njihova primjenadr. sc. Darja Sokolić, načelnica Odjela za upravljanje podacima i prehranu, HAH
12:30 – 13:00
Rasprava i zaključci
13:00 – 14:30
Sekcija 5 – Komunikacija o riziku
Moderator: Sara Mikrut Vunjak, viša stručna savjetnica za komunikacije i odnose s javnošću, Ured ravnatelja, HAH
13:00 – 13:20
EFSA: kako komuniciramo o rizikuShira Tabachnikoff, savjetnica za međunarodnu suradnju u Odjelu za komunikacije i međunarodne odnose, EFSA
13:20 – 13:40
EFSA Focal Point: uloga & aktivnostidr. sc. Sanja Miloš, EFSA Focal point, viša stručna savjetnica u Odjelu za procjenu rizika, HAH
13:40 – 14:00
Komunikacija o riziku: izazovi i novi formatidr. sc. Suzan Fiack, voditeljica Odsjeka za tisak i odnose s javnošću, Odjel za komunikaciju o riziku, Savezni institut za procjenu rizika (BfR), Njemačka
14:00 – 14:20
Komunikacija o riziku – potrošači: ujedinjeni u različitostimaSara Mikrut Vunjak, viša stručna savjetnica za komunikacije i odnose s javnošću, u Uredu ravnatelja, HAH
14:20 – 14:30
Rasprava i zaključci
14:30 – 15:00
Zaključci i zatvaranje konferencije – prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, moderator konferencije
15:00
Ručak
Program konferencije možete preuzeti ovdje.