back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

 • Davide Arcella
  Odsjek za upravljanje podacima
  Odjel za procjenu rizika i znanstvenu potporu
  Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

  Radi u Odsjeku za upravljanje podacima Odjela za procjenu rizika i znanstvenu potporu u Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA). Vodi tim za procjenu izloženosti (Exposure Team) koji je odgovoran za prikupljanje i analizu podataka o konzumaciji hrane te razvoj i primjenu novih metodologija za procjenu unosa hranjivih tvari. U tom kontekstu, obavlja ili nadzire procjenu izloženosti različitim vrstama kemikalija u hrani i hrani za životinje (npr. kontaminantima, aromama, prehrambenim aditivima, tvarima koje migriraju u hranu iz ambalaže, pesticidima i hranjivim tvarima) za samostalna izvješća ili kao potporu EFSA-inim znanstvenim odborima ili odjelima.
  Arcella je magistrirao na području statističkih i demografskih znanosti na Sveučilištu “La Sapienza” (Rim, Italija). U području sigurnosti hrane radi od 1998. godine. Stručnjak je za podatke o konzumaciji hrane i procjenu unosa hranjivih tvari. Karijeru je započeo u Talijanskom nacionalnom istraživačkom institutu za hranu i prehranu (INRAN), gdje je 10 godina radio kao znanstvenik. Godine 2007., pridružio se EFSA- i postao član FAO/WHO popisa JECFA stručnjaka za procjenu izloženosti kemikalijama u hrani.

 • Akademik Ferdo Bašić, prof. emeritus
  član HAZU, sudionik samita, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
  Akademik Ferdo Bašić, prof. emeritus

  Hrvatski agroekolog Ferdo Bašić stasao je u krugu Zagrebačke agroekološke škole, kojoj je okosnica Zavod za opću proizvodnju bilja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Četiri i pol desetljeća rada posvetio je istraživanju tla, gospodarenja tlom i zaštiti tla, inspiriran riječima utemeljitelja Zavoda akademika Gračanina: Tla Hrvatske najveće su blago hrvatskog naroda, neiscrpni izvor njegovih snaga i temelj hrvatske domovine. Poznavati ih znači poznavati temelje na kojima Hrvatska počiva…
  Iz tekstova kojima je autor od 1983. godine do danas samo u Hrvatskoj učilo je više od 150 tisuća učenika srednjih poljoprivrednih škola, a predavao je studentima fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; na prvom mjestu matičnog – Agronomskog, zatim Prirodoslovno matematičkog, Rudarsko geološko naftnog i Prehrambeno biotehnološkog te poslijediplomskog studija “Ekoinženjerstvo”. Slušali su ga i studenti najstarijeg u nas poljoprivrednog učilišta u Križevcima; Mediteranske poljoprivrede Sveučilišta u Splitu; agronomije Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta u Sarajevu.
  Uvjerljivost njegova verbalnog i pisanog istupa crpi iz istraživačkog rada. Autor je više od 250 znanstvenih radova (a1-25, a2-59, a3- 80), autor ili urednik u preko stotinu knjiga i više od 350 stručnih radova. Ističemo monografijunaslova The Soils of Croatia, u izdanju ugledne izdavačke kućeS pringer (Dordrecht, Heidelberg, London i New York). Oslanja se na ekipni rad pa se uz njegovo u radovima nalaze imena preko tri stotine pedeset suautora, od toga preko stotinu iz inozemstva, a web stranica, na kojoj se mogu naći detalji, posjećena mu je preko 11 000 puta iz brojnih država sa svih kontinenata.
  Svojim cjelokupnim djelovanjem, napose na agroekološkoj valorizaciji – regionalizaciji hrvatske poljoprivrede, osmišljavanju ekološki, gospodarski i socijalno održivih postupaka u gospodarenju tlom usmjerenih održivoj intenzifikaciji uzgoja bilja u različitim agroekološkim uvjetima, ostavio je dubok trag u poljoprivrednim znanostima Hrvatske.

 • Andrea Gross – Bošković, dipl. ing. preh. teh. i bioteh.
  Ravnateljica
  Hrvatska agencija za hranu (HAH)

  Rođena u Zagrebu. Po završetku srednje matematičko-informatičke škole upisala studij na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1995. godine na dva smjera, prehrambeno inženjerstvo i biokemijsko inženjerstvo.
  Prvo zaposlenje u kemijskoj tvornici “ Meteor “ Đakovo na mjestu voditelja laboratorija za kontrolu i razvoj novih proizvoda. Od siječnja 2005. godine radi u Hrvatskoj agenciji za hranu, najprije kao voditeljica Odjela analize rizika, a nakon reorganizacije, kao načelnica Odjela za procjenu rizika. U međuvremenu, od lipnja 2007 do lipnja 2008. radila kao v. d. zamjenica ravnatelja, a od 1.07 2013. kao ravnateljica.
  Na Prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij prehrambene tehnologije. U proteklom razdoblju završila niz domaćih i inozemnih edukacija vezanih za procjenu rizika te obavještavanje o rezultatima procjene rizika u zemlji i inozemstvu, kao i uvođenje i kontrolu HACCP sustava u prehrambenoj industriji.
  Članica je EFSA-ine radne grupe za mikrobiološke rizike (Scientific Network on microbiological risks) i EFSA-ine radne grupe za rizike u nastajanju (Emerging Risk Exchange Network) te nacionalni predstavnik u Savjetodavnom vijeću EFSA-e (Advisory Forum). Tijekom pregovora bila je članica radne skupine za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije, Poglavlje 12. – Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna zaštita, a stalna je članica Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista te Hrvatskog mikrobiološkog društva.

 • Dr. sc. Leif Busk
  Znanstveni savjetnik
  Nacionalna agencija za hranu (NFA), Švedska

  Dr. sc. Leif Busk trenutno radi kao znanstveni savjetnik u švedskoj Nacionalnoj agenciji za hranu (NFA). U posljednje je vrijeme uključen u razvoj i primjenu principa analize rizika s naglaskom na rangiranje rizika, utjecaj ostalih legitimnih faktora te komunikaciju o riziku u NFA. U europskim okvirima, bio je uključen u razvoj metoda za procjenu izloženosti s posebnim naglaskom na alate za opis i kategorizaciju hrane. Između ostalog, predsjedao je EFSA-inom radnom skupinom koja je razvila FoodEx2.
  Dr. sc. Busk je završio obrazovanje za toksikologa na Sveučilištu Uppsala i Karolinska Institutu u Stockholmu. Stekao je više od četrdeset godina iskustva u području regulatorne toksikologije u farmaceutskom i prehrambenom sektoru, radeći kao istraživač, procjenitelj rizika i upravljač. Leif Busk je švedski predstavnik u EFSA-inom Savjetodavnom vijeću od početka 2003. godine.

 • Prof. dr. sc. Irena Colić Barić
  Redovita profesorica
  Prehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Prof. dr. sc. Irena Colić Barić je redovita profesorica u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, gdje je diplomirala, magistrirala i doktorirala na području Biotehnologije. Osnovala je preddiplomski i diplomski studij Nutricionizam čiji je voditelj bila 9 godina. Koordinatorica je doktorskog studija Nutricionizam. Bila je mentorica više od 20 doktorskih, znanstvenih magistarskih i poslijediplomskih specijalističkih radova i više od 100 dodiplomskih, diplomskih i preddiplomskih radova.
  Bila je koordinatorica/suradnica na više od 20 nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata i autorica/koautorica više od 80 znanstvenih radova. Zadnjih 10 godina intenzivno surađuje na različitim projektima s prehrambenom industrijom. Tijekom radnog vijeka usavršavala se na sveučilištima u SAD i Europi. Članica je radnih skupina pri ministarstvima i agencijama te uređivačkih odbora u znanstvenim i stručnim časopisima iz područja hrane, prehrane i zdravlja.
  U Hrvatskoj agenciji za hranu je aktivna od 2005.godine do danas. Bila je 8 godina predsjednica Znanstvenog odbora za prehranu, alergene i hranu za posebne prehrambene potrebe. Od 2007. godine do danas članica je Stručne skupine za prikupljanje podataka o konzumiranoj hrani pri Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).

 • Dr. sc. Eleonora Dupouy
  Suradnik za sigurnost hrane i zaštitu potrošača
  Regionalni ured za Europu i Centralnu Aziju
  Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO)
  Eleonora Dupouy

  Eleonora Dupouy je stekla doktorsku titulu iz znanosti o prehrani i prehrambene tehnologije te je izvanredni profesor iz javne prehrane. Od 2009. godine je na poziciji suradnika za sigurnost hrane i zaštitu potrošača pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), Regionalnom uredu za Europu i centralnu Aziju u Budimpešti. Odgovorna je za planiranje, vođenje i koordiniranje provedbe programa iz sigurnosti hrane i prehrane, uključujući pružanje tehničke podrške, savjeta o politikama i razvoj kapaciteta.

  Prije dolaska u FAO, dr. sc. Dupouy je obnašala dužnost voditelja Odjela za znanost o hrani i prehranu na Tehničkom sveučilištu u Moldaviji, držala kolegije prehrana ljudi, toksikologija i sigurnost hrane te provodila istraživanja s fokusom na razvoju novih namirnica s povećanom funkcionalnosti i smanjenje antinutritivnih svojstava novih funkcionalnih sastojaka biljnog podrijetla.

 • Dr. sc. Suzan Fiack
  Voditeljica Odsjeka za tisak i odnose s javnošću
  Odjel za komunikaciju o riziku
  Savezni institut za procjenu rizika (BfR), Njemačka

  Dr. sc. Suzan Fiack je voditelj Odsjeka za tisak i odnose s javnošću u Odjelu za komunikaciju o riziku u Saveznom institutu za procjenu rizika (BfR), Njemačka. Odgovorna za provedbu BfR-ove komunikacijske strategije s ciljem informiranja javnosti i dionika o mogućim rizicima i ostalim znanstvenim rezultatima. Njezin tim prevodi znanstvene spoznaje u lako razumljive informacije i preporuke o zdravstvenoj zaštiti potrošača za različite ciljne publike, koristeći klasične alate, kao i nove formate, uključujući video filmove, aplikacije za pametne telefone i društvene medije. Odsjek za tisak i odnose s javnošću u BfR-u čini multidisciplinarni tim stručnjaka u novinarstvu i odnosima s javnošću, komunikaciji, znanstvenom uređivanju, razvoju video filmova i weba te objavljivanju.
  Suzan Fiack je doktorirala farmaciju na Sveučilištu Humboldt u Berlinu i radila je kao znanstvenica u farmaceutskoj industriji. Prije dolaska u BfR radila je kao direktor poslovnog razvoja u sektoru izdavaštva (Blackwell Publishing i John Wiley & Sons). Bila je voditeljica međunarodnog uredničkog i prodajnog tima i radila na rješenjima za poboljšanje rezultata u istraživanju, obrazovanju i stručnoj praksi preko konferencijskih izvješća, online alata, časopisa i knjiga.

 • Dr. sc. Gaby-Fleur Böl
  Voditeljica
  Odjel za komunikaciju o riziku
  Savezni institut za procjenu rizika (BfR), Njemačka
  Gaby-Fleur-Bol

  Dr. sc. Gaby-Fleur Böl je od 2006. godine voditeljica interdisciplinarnog Odjela za komunikaciju o riziku u Saveznom institutu za procjenu rizika (BfR) u Berlinu, te, također, predaje na Sveučilištu u Potsdamu. Studirala je biokemiju u Hannoveru, gdje je doktorirala na prijenosu staničnih signala na Medicinskom fakultetu u Hannoveru. Postdoktorski studij na temu odnosa između prehrane i raka završila je na njemačkom Institutu za ljudsku prehranu (DIfE). U području zaštite zdravlja potrošača, BfR-ov Odjel za komunikaciju o riziku zadužen je za participativni dijalog s interesnim grupama, koje obuhvaćaju politiku, znanost, industriju, javni sektor, udruge, medije, nevladine organizacije i potrošače.
  Komunikacija o riziku u BfR-u usredotočuje se na percepciju rizika, kako se nositi sa stavovima potrošača o rizicima i znanstvenim nesigurnostima, kao i na evaluaciju mjera komunikacije o riziku u područjima kao što su nove tehnologije, npr. nanotehnologija, ili razlikovanje dodataka prehrani i medicinskih proizvoda.

 • Dr. sc. Max Hansen
  Viši stručni savjetnik
  Odjel za procjenu rizika i prehranu
  Nacionalni institut za hranu, Tehničko sveučilište u Danskoj (DTU)

  Dr. sc. Max Hansen aktivan je u istraživanjima elemenata poput kadmija i joda u toksikokinetičkim studijama na eksperimentalnim životinjama, s ciljem određivanja smjernica za potrošače u određenim prehrambenim proizvodima. Nedavno je završio projekt za Dansku agenciju za okoliš, o riziku za potrošače od olova u kavi. Proveo je istraživanje (studija na životinjama i studija s posredovanjem na ljudima) o mogućim korisnim spojevima u voću i povrću. Proučavao je štetni utjecaj jednostavnih ugljikohidrata na zdravlje na eksperimentalnim životinjama. Napravio je procjenu rizika od anorganskog arsena iz riže i nekih posebnih proizvoda od riže kod odrasle populacije u Danskoj, a kod djece od hrane za djecu i novorođenčad. Trenutno je angažiran na projektu u kojem se procjenjuje izloženost stanovništva Saudijske Arabije anorganskom i organskom arsenu iz riže i proizvoda od riže. Projekt se sastoji od analitičkog dijela i izrade procjene rizika sukladno rezultatima. Savjetnik je u Agenciji za hranu i lijekove Saudijske Arabije za razvoj odjela za procjenu rizika. Bio je član EFSA-ine radne grupe prilikom izrade mišljenja o olovu u hrani. Znanstveni je savjetnik u Danskoj administraciji za hranu i veterinarstvo za arsen, kadmij, olovo, živu, druge elemente, dezinfekcijska sredstva, rezidue veterinarskih lijekova i mnoge druge tvari.
  Predaje na svim razinama Tehničkog sveučilišta u Danskoj i Sveučilišta u Kopenhagenu. Organizira i provodi međunarodne tečajeve za Europsku komisiju i EFSA-u o kemijskoj procjeni rizika za hranu u Europi, Africi i Saudijskoj Arabiji.

 • Dr. sc. Michaela Hempen
  Znanstvena savjetnica
  Odsjek za biološke opasnosti i kontaminante
  Odjel za procjenu rizika i znanstvenu potporu
  Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

  Dr. sc. Michaela Hempen je studirala veterinarsku medicinu na Otvorenom sveučilištu u Berlinu od 1992. do 1999., nakon čega je doktorirala Veterinarsko javno zdravstvo 2006. godine na istom sveučilištu, smjer kvaliteta higijene i javnozdravstveni rizici od svježeg i fermentiranog mlijeka u Zapadnoj Africi. Od 1999. do 2006. radila na nekoliko projekata u području istraživanja i razvoja sigurnosti hrane u Zapadnoj Africi. Od 2006. do 2007. zaposlena je u Saveznom institutu za procjenu rizika u Berlinu, gdje je radila na EFSA-inom projektu prikupljanja podataka o izbijanjima bolesti koje se prenose hranom. Od 2007. radi u EFSA-i kao znanstveni savjetnik u odsjeku za biološke opasnosti i kontaminante (BIOCONTAM Unit).

 • Dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet.
  Načelnica
  Odjel za procjenu rizika
  Hrvatska agencija za hranu (HAH)

  Veterinarski fakultet u Zagrebu završava 1996. i stječe zvanje doktor medicinske veterine. U 2012. doktorira u području biotehničkih znanosti s temom Utjecaj eteričnih ulja i prirodnog zeolita na proizvodne i zdravstvene pokazatelje pilića, te mikrobiološku ispravnost pilećeg mesa. Od 1997. do 2008. godine radi u objektima koji se bave proizvodnjom i preradom mesa i mlijeka kao veterinarski inspektor. Od 2008. godine zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za hranu kao viši stručni savjetnik u Odjelu za procjenu rizika. Koordinatorica je Znanstvenog odbora za biološke opasnosti Hrvatske agencije za hranu, te koordinatorica radne grupe za zoonoze.
  Uključena je u nekoliko znanstveni studija koje provodi Hrvatska agencija za hranu vezanih uz mikrobiološku i kemijsku procjenu rizika sigurnosti hrane i hrane za životinje. Članica je Hrvatskog mikrobiološkog društva, sekcije za mikrobiologiju hrane, World Poultry Science Association, te EFSA-ine Mreže za mikrobiološku procjenu rizika (MRA – Microbiological Risk Assessment Network).

 • Dr. sc. Ada Hočevar Grom
  Zamjenica ravnatelja
  Nacionalni institut za javno zdravstvo (NIJZ), Slovenija
  dr. sc. Ade Hočevar

  Dr. sc. Ada Hočevar Grom

  Zamjenica ravnatelja

  Nacionalni institut za javno zdravstvo (NIJZ), Slovenija

 • Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar
  Izvanredna profesorica
  Prehrambeno–biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Mirjana Hruskar

  Dr. sc. Mirjana Hruškar izvanredna je profesorica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. doktorirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti.
  Zaposlena je od 1992. godine u Laboratoriju za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji na istom fakultetu gdje sve do danas sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu i nastavi iz područja analitike hrane, kontrole kvalitete hrane, sigurnosti hrane, senzorskim analizama hrane te sljedivosti u prehrambenoj industriji.
  Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar suautor je 45 znanstvenih radova te je sudjelovala na 63 međunarodna znanstvena skupa. Suautor je sveučilišnog priručnika. Voditelj je brojnih završnih i diplomskih radova te nekoliko magistarskih i doktorskih radova. Sudjelovala je na devet znanstvenih projekata.
  Članica je Hrvatske mljekarske udruge, Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista te član uređivačkog odbora stručnog časopisa Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam.
  Na Fakultetu je bila predsjednica Odbora za osiguravanje kvalitete, članica Odbora za studentske radove, Odbora za udžbenike, priručnike i skripta te Odbora za diplomske radove. Od 2007. do 2011. godine bila je prodekanica za nastavu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, predsjednica Odbora za nastavu i članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom. Od 2011. do 2015. godine prof. dr. sc. Mirjana Hruškar bila je dekanica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  Na Sveučilištu u Zagrebu članica je Vijeća biotehničkog područja, Rektorskog kolegija u širem sastavu, predsjednica Odbora za upravljanje kvalitetom te je članica nekoliko radnih skupina i povjerenstava. Članica je Upravnog odbora Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Vijeća za praćenje stanja u poljoprivredno prerađivačkom sektoru prehrambene industrije Ministarstva poljoprivrede, te Predsjednica Znanstvenog vijeća Hrvatske agencije za hranu.
  Dobitnica je Godišnje nagrade za znanstveno-istraživački rad Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu i Priznanja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za dugogodišnju uspješnu suradnju i izvanredan doprinos na promicanju visokog obrazovanja, znanosti i struke.

 • Prof. dr. sc. Ivica Kisić, dipl. ing. agr.
  Redoviti profesor
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  kisic

  Prof.dr.sc. Ivica Kisić objavio je stručne i znanstvene radove s 154 znanstvenika iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Brazila, Crne Gore, Češke, Finske, Hrvatske, Japana, Kine, Mađarske,Makedonije, Njemačke, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske, USA i Velike Britanije. Do sada je kao autor ili koautor objavio 8 knjiga, također je autor ili koautor 19 poglavlja u znanstvenim i stručnim knjigama. Sudjelovao je u izradi 166 znanstvenih radova iz skupina a1, a2 i a3, kao i 303 stručna rada, studije odnosno ekspertize koje se odnose na problematiku gospodarenja, zaštite i sanacije tla. U knjizi „Soybean – biochemistry, chemistryandphysiology“u suradnji s kolegama objavio je poglavlje koje do danas ima više od 4.000 pregleda. Cjelokupan popis svih radova vidljiv je u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografskoj bazi na stranicama (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=174323).
  Utemeljitelj je studija Ekološka poljoprivreda na preddiplomskom studiju odnosno voditelj diplomskog studija Ekološka poljoprivreda i agroturizam na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dugogodišnji je član Vijeća interdisciplinarnih sveučilišnih poslijediplomskih stručnih studija: Ekoinženjerstvo i Upravljanje gradom, koji se izvode pri Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu. Na navedenim studijima nositelj je modula: Gradska poljoprivreda odnosno Zaštita tla.
  Dobitnik je godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolju disertaciju u 1998. godini, te godišnje nagrade Hrvatskih voda za najbolje objavljeno znanstveno djelo u 2006. godini. Dobitnik je 2007. godine nagrade: Honorary Advisor of the Faculty of Agriculturaland Environmental Sciences, koju mu je dodijelio Fakultet poljoprivrednih i okolišnih znanosti iz Gödöllóa, Mađarska. Dobitnik je Priznanja (Eko oskar) prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša koji dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za dostignuća u zaštiti okoliša u 2012. godini. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelilo mu je za 2012. godinu Godišnju nagradu za znanost.

 • Prof. dr. sc. Lidija Kozačinski
  Redovita profesorica
  Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Rođena je u Zagrebu. Diplomirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine. 1986. završila poslijediplomski studij i stekla zvanje mr. sc. iz Higijene i tehnologije namirnica životinjskog podrijetla. 1999. obranila doktorsku disertaciju.  U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina – veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane izabrana je 15. ožujka 2011. godine.
  Pohađala je seminare, radionice i tečajeve vezane uz struku i usavršavala se u području mikrobiologije hrane. Završila je edukaciju u području dobrobiti životinja za klanje. Vodila je i sudjelovala u znanstveno-istraživačkom radu u okvirima projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstva poljoprivrede RH, Ministarstva obrazovanja i nauke BiH, EU FP5, FP 7 i SEE-ERA.NET.
  Voditelj je i suradnik na kolegijima u okviru preddiplomske i diplomske nastave na studiju Veterinarske medicine, specijalističkim studijima i doktorskom studiju Veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Također je nositelj modula na diplomskom studiju Agroekelogija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, suradnik u nastavi na Sveučilišnom studijskom centru za forenzične znanosti u Splitu te voditelj modula poslijediplomskom specijalisitčkom studiju Food management.
  Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Član je znanstvenog vijeća HAH te predsjednica Znanstvenog odbora za biološke rizike. Stručni je urednik znanstveno-stručnog časopisa “Meso”.

 • Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
  Redoviti profesor
  Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić

  Zdenko Lončarić rođen 17. studenog 1964. godine u Osijeku, a na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku diplomirao 20 . travnja 1989. godine. Godine 1988. kao apsolvent obavio stručnu praksu na Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim, Stuttgart.
  Zaposlen na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od 15. studenog 1992. godine u svojstvu asistenta na predmetu Ishrana bilja, a od 1997. godine i na predmetima Agrokemija, Ekofiziologija i Fertilizacija.
  Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku u okviru poslijediplomskog studija Zaštita bilja magistrirao 16. listopada 1996. godine, a doktorsku disertaciju Matematičko modeliranje rodnosti ozime pšenice obranio je 24. rujna 1999.
  U znanstveno-nastavno zvanje docent iz biotehničkog znanstvenog područja za predmete Ishrana bilja i Fertilizacija izabran 30. studenog 2000. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2006., u zvanje redovitog profesora 2009. godine, te u trajno zvanje redovitog profesora 2015. godine.
  U razdoblju od 2005. do 2013. godine obnašao je dužnost prodekana za znanost, a od siječnja 2009. godine predstojnik je Zavoda za agroekologiju. Od 2012. godine predsjednik je Upravnog vijeća Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima.
  Kao autor ili koautor publicirao je 154 znanstvena rada, sveučilišni udžbenik Ishrana bilja, 6 sveučilišnih priručnika te 6 internih skripti. Sudjelovao je na 92 znanstvena skupa s 32 usmena izlaganja, 95 radova i 99 sažetka.
  Vodio je dva nacionalna i pet drugih znanstvenih projekata, dva bilateralna međunarodna projekta, jedan međunardoni IPA projekt i suradnik je na još 11 različitih projekata. Bio je koordinator za Hrvatsku u okviru COST akcije FA0905 Mineral-improved crop production for healthy food and feed.
  Kao mentor i komentor vodio je 7 doktorskih radova i 25 diplomskih radova. Aktivno govori i koristi engleski i njemački jezik.
  Oženjen je i otac troje djece.

 • Dr. sc. Mirjana Mataušić Pišl, dr. med. vet.
  Pomoćnica ministra poljoprivrede
  Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
  Ministarstvo poljoprivrede

  Dr. sc. Mirjana Mataušić Pišl diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine., 1985. godine stekla je zvanje magistra prirodnih znanosti iz područja kemija/biokemija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Godine 1995., doktorirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a postdoktorski studije je završila 2001. godine na Institutu preventivne i kliničke medicine u Bratislavi.
  Profesionalnu karijeru je započela 1980. godine kao znanstvena asistentica na Zavod za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nakon čega jednu godinu radi kao opći veterinarski inspektor. 1983. godine započinje s radom na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u svojstvu suradnice na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U razdoblju 2001.– 2008. godine obnašala je dužnost zamjenice župana Zagrebačke županije. Nakon čega radi kao znanstvena suradnica i voditeljica jedinice za laboratorijske životinje na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada.
  Trenutno je na funkciji pomoćnice ministra poljoprivrede zadužena za Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane u Ministarstvu poljoprivrede te je predsjednica Upravnog vijeća HAH-a.
  Vodila je i sudjelovala u znanstveno-istraživačkom radu u okvirima projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Rad na projektima je rezultirao objavom više od 30 znanstvenih i istraživačkih radova te poglavlja u različitim knjigama.
  Član je Hrvatskog biološkog društva, Hrvatskog toksikološkog društva, Hrvatskog imunološkog društva, udruge za eko turizam i zaštitu ugroženih biljnih i životinjskih vrsta „Zeleni put“, također je član izvršnog odbora udruge „Edukacijom protiv raka dojke“.

 • Monika Matt dr. med. vet.
  Viša stručna savjetnica
  Odjel za podatke, statistiku i integrativnu procjenu rizika
  Austrijska agencija za zdravlje i sigurnost hrane (AGES)

  Monika Matt živi u Innsbrucku, Austrija, a studirala je veterinarsku medicine u Munchenu. 2004. godine se zaposlila u AGES-u, u Odjelu veterinarske medicine. Od 2005. godine bila je voditeljica serološkog odjela, a od 2007. mikrobiološkog odjela (za hranu i veterinarske uzorke). U sklopu treninga internog upravljanja stekla je različita iskustva vezana za komunikaciju, obavještavanje i osvješćivanje, projekte, upravljanje i vođenje, timski rad, teambuilding, upravljanje sukobima i slično.
  U 2009. godini pohađala je tečaj “Animal agriculture and food safety risk analysis” na Vose Risk consulting-u (Ghent, Belgija), nakon čega je uslijedio tečaj za QMRA na Nacionalnom institutu za javno zdravstvo i okoliš (RIVM) u Bilthovenu, Nizozemska, u trajanju od 6 mjeseci. Nakon toga prelazi u Odjel za podatke, statistiku i procjenu rizika. Voditeljica je AGES-ove multidisciplinarne radne grupe za Campylobacter (Task Force Campylobacter), članica je EFSA-ine mreže za mikrobiološku procjenu rizika (MRA) i koordinator projekta CamChain za Austriju, te je voditeljica nekoliko in-house projekata koji se tiču bolesti koje se prenose hranom.

 • Dr. sc. Breige McNulty
  Znanstveni novak
  UCD Institut za hranu i zdravlje, Irska

  Dr. sc. Breige McNulty je kao znanstveni novak na Institutu za hranu i zdravlje Sveučilišta u Dublinu koordinirala nacionalnim istraživanjem o prehrani odraslih ljudi (NANS) i nacionalnim istraživanjem o prehrani djece predškolske dobi (NPNS) u Irskoj. Tijekom tog razdoblja, stekla je neprocjenjivo iskustvo u prikupljanju, uspoređivanju i upravljanju podacima velikih nacionalnih istraživanja, te u analizi podataka o unosu hrane i stvaranju baza podataka o prehrambenom statusu. Dodatno iskustvo je postigla korištenjem podataka nacionalnih istraživanja za potrebe procjene izloženosti.
  Glavni istraživački interesi dr. sc. McNulty obuhvaćaju metaboličku i javnozdravstvenu prehranu. Njezina prijašnja akademska pozadina usmjerena je na folate i odgovarajuće B-vitamine tijekom trudnoće. Trenutno se bavi korištenjem podataka nacionalnih istraživanja pri određivanju utjecaja faktora na unos i status joda i željeza irske populacije. Također, proučava odnos između genetike i pretilosti, unosa cjelovitih žitarica i metaboličkog zdravlja te utjecaj prehrambenih navika na kardiovaskularne bolesti. Nadalje, bavi se procjenom izloženosti, s posebnim naglaskom na aditive i ostatke pesticida. Imala je priliku surađivati na nizu uspješnih projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
  Suradnica je na Europskom FP7 projektu “Total Diet Study Exposure”.
  Radila je sa tvrtkama kao što su Danone, Cereals Partners Worldwide, Unilever i vladinim agencijama. Pozvani je stručnjak u radnim grupama europskih institucija: International Life Sciences Institute (ILSI) Addition of Nutrients Expert Group i EFSA Network on Food Consumption Data. Član je Joint Irish Nutri-genomics Organization (JINGO) i European Nutritional Phenotype Database Sharing Initiative within the Joint Programming Initiative (JINGO-JPI) i trenutno je tajnik irske sekcije u svjetskom društvu koje se bavi prehranom (Nutrition Society).

 • Sara Mikrut Vunjak, dipl. iur.
  Viša stručna savjetnica za komunikacije i odnose s javnošću
  Ured ravnatelja
  Hrvatska agencija za hranu (HAH)

  Više od pet  godina radi u Hrvatskoj agenciji za hranu kao viši stručni savjetnik za komunikacije i odnose s javnošću. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku, nakon čega se obrazovala u području odnosa s javnošću. Završila je London School of Public Relations (LSPR) te također stekla titulu menadžera odnosa s javnošću na Poslovnom učilištu Experta, Zagreb. Trenutno se nalazi na doktorskom studiju Europski studiji Sveučilišta Josipa Jurja Srossmayera u Osijeku. Bila je Nacionalni koordinator IPA pretpristupnog programa Pripremne radnje za sudjelovanje zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja u radu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), od 2012. do kraja programa, odnosno ulaska Hrvatske u EU. Od 2010. godine, član je EFSA Advisory Forum Working Group on Communications (AFCWG). Područje njenog stručnog i znanstvenog rada je: planiranje, razvoj i implementacija komunikacijskih strategija, upravljanje komunikacijom u kriznim situacijama, istraživanja
  percepcije potrošača, organizacija komunikacijskih kampanja te stručnih i znanstvenih događanja vezano za područje komunikacije rizikom u području sigurnosti hrane  i dr. Član je Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Aktivno se služi engleskim, talijanskim i francuskim, te posjeduje pasivno znanje njemačkog jezika.

 • Dr. sc. Sanja Miloš
  Znanstvena suradnica
  Viša stručna savjetnica
  Odjel za procjenu rizika
  Hrvatska agencija za hranu (HAH)

  Dr. sc. Sanja Miloš je viša stručna savjetnica u Odjelu za procjenu rizika, Hrvatske agencije za hranu (HAH). Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je obranila i doktorsku disertaciju iz područja procjene rizika. Izabrana je i u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Tijekom svog profesionalnog rada obavljala je poslove analitike u Službi za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Tijekom akademske godine 2004./2005. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Katedri za mikrobiologiju, preuzima vođenje vježbi za studente. U HAH-u je zaposlena od samog osnutka gdje stječe niz potrebnih znanja iz područja analize i procjene rizika, a posebice iz područja sredstava za zaštitu bilja te genetički modificiranih organizama. Od 2006.-2012. bila je nacionalni koordinator za IPA pretpristupnog programa financiranog od strane Europske komisije pod nazivom „Pripremne radnje za sudjelovanje zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja u radu EFSA-e“ koji je provodila Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA). Pristupanjem RH u članstvo EU imenovana je kao nacionalni kontakt (Focal Point) za EFSA-u s ciljem osiguranja brže i lakše razmjene znanstvenih informacija između RH i ostalih zemalja članica EU. Također, imenovana je predstavnica u EFSA Scientific Network for Risk Assessment of GMOs za područje hrane dobivene iz genetički modificiranih organizama.

 • Nataša Zorić, dipl. ing. bio.
  Pomoćnica ministra poljoprivrede
  Uprava za unaprjeđenje zdravlja
  Ministarstvo zdravlja
 • Miljenko Rakić, dipl. ing. agr.
  Načelnik
  Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije
  Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
 • Dr. sc. Miranda Šeput
  Znanstveni savjetnik
  Viša stručna savjetnica
  Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
  Agencija za poljoprivredno zemljište
  Dr. sc. Miranda Šeput

  Dr. sc. Miranda Šeput, znanstveni savjetnik je viša stručna savjetnica u Odjelu za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, Agencije za poljoprivredno zemljište. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, magistrirala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, doktorsku disertaciju iz područja genetske specifičnosti mineralne ishrane obranila na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Upisana u registar istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u znanstvenom području agronomija pod matičnim brojem 102205 od 20.05.1980. Znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno polje agronomije u znanstvenom području biotehničkih znanosti stekla je 20. travnja 2010. godine.
  Tijekom svog profesionalnog rada obavljala je poslove na Belje PIK-u u Znanstvenoj jedinici kao stručni suradnik a od 1993. godine kao znanstveni suradnik. Bila je voditeljZnanstveno istraživačkog razvojnog sektora na Belju, član Uprave Belja d.d. do 2003. Od 2003. do 2007. godine ravnateljica je Zavoda za tlo. Od 2007. godine je viši stručni suradnik u Zavodu za tlo, potom se Zavod za tlo se integrira u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, a od 1.7.2013 u Agenciji za poljoprivredno zemljište .
  Član radne grupe za izradu Pravilnika za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnika.
  U tijeku dosadašnjeg rada objavila je 35 znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu, te 26 stručnih radova u zemlji. Vodila je i sudjelovala u znanstveno-istraživačkom radu u okvirima projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstva poljoprivrede RH.
  Član je Hrvatskog tloznanstvenog društva, Hrvatskog ekološkog društva, Hrvatskog društva agronoma, Hrvatskog društva za zaštitu voda i mora te Europskog društva agronoma (ESA).

 • Dr. sc. Darja Sokolić, dipl. ing. preh. teh.
  Znanstvena suradnica
  Načelnica
  Odjel za upravljanje podacima i prehranu
  Hrvatska agencija za hranu (HAH)

  Dr. sc. Darja Sokolić rođena je 1968. godine u Osijeku, gdje je 1994. diplomirala na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. Trinaest godina radila je u Saponiji d.d. Osijek kao tehnolog, a potom kao direktor proizvodnje toaletno-kozmetičkih proizvoda. Od 2008. godine zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za hranu, gdje danas obnaša dužnost načelnice Odjela za upravljanje podacima i prehranu. Godine 2013., doktorirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, na znanstvenom polju biotehnologije.
  Tijekom svoje profesionalne karijere prošla je veći broj usavršavanja iz područja upravljanja procesima, kvalitete i sigurnosti hrane, kao što su: „Proces data management“ REFA Bundesverband e.V. Darmstadt 2002. Godine; Internal auditor ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008; BTSF treninzi: „Chemical risk assessment“ (Berlin, 2013.) i „Nutrition risk assessment“ (Lisabon, 2015.) te usavršavanje u okviru projekta FP7 Total Diet Study (TDS) Exposure summer school u Lisabonu (2013.). Objavila je desetak znanstvenih radova i sudjelovala je na velikom broju međunarodnih i domaćih konferencija.
  Član je EFSA-ne radne skupine za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama (The Scientific Network on Food Consumption Data) te nekoliko povjerenstava pri Ministarstvu poljoprivrede, vezano za zakonodavstvo iz područja sigurnosti hrane. Od 2010. godine imenovana je za WHO INFOSAN Network Focal Point Hrvatska. Godine 2012. postaje voditelj hrvatskog tima FP7 projekta TDS Exposure, najvećeg EU projekta iz područja sigurnosti hrane, koji obuhvaća 26 institucija iz 19 zemalja, u trajanju od 4 godine.
  Sadašnji fokus njenog profesionalnog rada obuhvaća prikupljanje i generiranje podataka relevantnih za procjenu rizika od kontaminanata porijeklom iz hrane, s naglaskom na nacionalna istraživanja o prehrambenim navikama, kreiranje baza recepata i nacionalne baze sastava hrane u svrhu procjene izloženosti populacije u RH kontaminantima i nutrijentima.

 • Dr. sc. Mária Szeitzné-Szabó
  Uprava za procjenu rizika porijeklom iz hrane
  Nacionalni ured za sigurnost prehrambenog lanca (NEBIH), Mađarska

  Dr. sc. Mária Szeitzné-Szabó je diplomirala na medicinskom fakultetu i magistrirala na području javnog zdravstva i epidemiologije, koje uključuje sigurnost hrane i prehranu. Doktorirala je 2007. godine na području procjene rizika. Dr. sc. Szeitzné-Szabó je u profesionalnom životu stekla široko iskustvo u području sigurnosti hrane, koje uključuje bolesti koje se prenose hranom, analize opasnosti i rizike porijeklom iz hrane.
  Od 2005. do 2012. godine bila je ravnatelj Mađarskog ureda za sigurnost hrane. Nakon reorganizacije ureda, radi u Upravi za procjenu rizika porijeklom iz hrane Nacionalnog ureda za sigurnost prehrambenog lanca (NEBIH).
  Od osnivanja Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), članica je njenog Savjetodavnog vijeća (Advisory Forum)i mađarski predstavnik u EFSA-inoj mreži za rizike u nastajanju (Emerging Risks Network).

 • Shira Tabachnikoff
  Savjetnica za međunarodnu suradnju
  Odjel za komunikacije i međunarodne odnose
  Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

  S više od 15 godina profesionalnog iskustva u komunikacijama, Shira Tabachnikoff se, u posljednjih 10 godina, specijalizirala za znanstvenu komunikaciju i komunikaciju o riziku i složenim sadržajima. Uz prethodno iskustvo u znanstvenom izdavaštvu, stečeno na poziciji direktora Korporativnih odnosa u tvrtki Elsevier, vodećoj na svjetskom tržištu, te na poziciji voditelja Komunikacija Europske zaklade za znanost u Strasbourgu, Francuska, Shira donosi međunarodnu perspektivu u EFSA-u, kao i praktično iskustvo u područjima upravljačke i krizne komunikacije. Shira je svoj rad u EFSA-i započela kao voditelj Komunikacijskih kanala, gdje je bila odgovorna za web stranicu, publikacije, organizaciju događanja, strategiju multimedija i društvenih medija. Od studenog 2014. godine, odgovorna je za jačanje partnerstva s državama članicama EU, sestrinjskim agencijama u EU i međunarodnim organizacijama, kao što su FAO i WHO.

 • Dr. sc. Bernhard Url
  Izvršni direktor
  Europska agencije za sigurnost hrane (EFSA)

  Dr. sc. Bernhard Url je u lipnju 2014. imenovan izvršnim direktorom Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), nakon sedam mjeseci rada kao vršitelj dužnosti izvršnog direktora. Dr. sc. Url je započeo s radom u EFSA-i u lipnju 2012. kao voditelj Odjela procjene rizika i znanstvene potpore. Kao kvalificirani veterinar po struci, donosi visoku razinu iskustva u upravljanju iz organizacija u području sigurnosti hrane te ga primjenjuje u vođenju EFSA-e.
  Prije dolaska u EFSA-u, dr. sc. Url je bio ravnatelj Austrijske agencije za zdravlje i sigurnost hrane (AGES) i predstavljao je Austriju u EFSA-inom Savjetodavnom vijeću. Također je od 2008. do ožujka 2012. godine bio član EFSA-inog Upravnog vijeća.
  Tijekom desetogodišnjeg rada u AGES-u, bio je zadužen za tehničke i znanstvene poslove koji su obuhvaćali pravovremenu dostavu usluga iz različitih područja vezanih za procjenu rizika i upravljanje rizikom. To je uključivalo i osiguravanje učinkovite komunikacije o riziku tijekom hitnih događaja vezanih za sigurnost hrane.
  Prije rada u AGES-u, pet je godina radio kao docent na Institutu za higijenu i tehnologiju mlijeka na Sveučilištu veterinarske medicine u Beču. Na istom Institutu je 1993. godine pokrenuo laboratorij za kontrolu kvalitete hrane.
  Dr. sc. Url je 1987. godine diplomirao na Sveučilištu veterinarske medicine u Beču, a 1990. godine je stekao titulu doktora znanosti. Objavljivao je radove iz područja veterinarstva s posebnim naglaskom na Listeria-u i higijenu mlijeka.