back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Kotizacija

Kotizacija 1 = 200 kn
Uključuje:
– sudjelovanje na jednom danu konferencije
– materijale
– ručak i osvježenje u pauzama

Kotizacija 2 = 350 kn
Uključuje:
– sudjelovanje na oba dana konferencije
– materijale
– ručak i osvježenje u pauzama
– svečanu večeru 6. listopada

Studenti su oslobođeni plaćanja kotizacije, a omogućeno im je sudjelovanje na oba dana konferencije, materijali te ručak i osvježenje u pauzama.

Način plaćanja kotizacije

Kotizaciju je potrebno uplatiti na račun HAH-a prema navedenim podacima:

Primatelj:
Hrvatska agencija za hranu
Adresa:
I. Gundulića 36b, 31000 Osijek
IBAN:
HR1210010051863000160
Model:
65
Poziv na broj:
7129-051-38583-671015
Naznaka:
Kotizacija za sudjelovanje na 1. hrvatskoj konferenciji o procjeni rizika porijeklom iz hrane

Prilikom uplate potrebno je navesti ime i prezime sudionika i naziv institucije.