back to top

Valentina Zoretić Rubes

Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing. preh. teh.
Voditeljica Službe za epidemiologiju i GMO
Ministarstvo zdravstva
Zagreb, Hrvatska

11/09/2017 10:04

Rođena u Zagrebu. Osnovnu školu pohađala u Jastrebarskom. Po završetku srednje zdravstvene škole sanitarno laboratorijskog smjera u Zagrebu upisala studij na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1995. godine na smjeru, biokemijsko inženjerstvo, 1995. pohađala na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu, Zagreb stručni studij Analitike i mikrobiologije namirnica.

Prvo zaposlenje u kemijskoj tvornici “Labud d.o.o.“ Zagreb, na mjestu inženjera razvoja i primjene sredstava za pranje, čišćenje i dezinfekciju u industrijama, te sredstava iz programa Antiseptice koji je bio namijenjen isključivo za primjenu zdravstvenim ustanova. Od rujna 2005. godine radi u Ministarstvu zdravstva najprije kao viši sanitarni inspektor Uprave za sanitarnu inspekciju u području hrane s naglaskom na područje aditiva, aroma, pesticida, nove hrane te GM hrane i hrane za životinje, a nakon reorganizacije predmetnog Ministarstva 2007.godine, kao voditeljica Odjela za genetski modificirane organizme, a od 01. lipnja 2017. godine kao voditeljica Službe za epidemiologiju i GMO.

U proteklom razdoblju završila niz domaćih i inozemnih edukacija vezanih za procjenu rizika i provođenje službenih kontrola u području pesticida, nove hrane i GMO-a, zdravstvene ispravnosti hrane, uvođenja i kontrole HACCP sustava, te iz područja zdravstvene zaštite pučanstava od zaraznih bolesti.

Članica je Radne grupe Europske komisije u svezi interakcije zakonodavstva iz područja GMO i zakonodavstva na području lijekova. Trenutno je nacionalni predstavnik u Stalnom Odborima EK (Standing Committee of plant, animal food and feed,-Section of genetically modified food and feed and deliberate release of GMOs, Regulatory Committee under Directive (EC)2001/18 Regulatory Commiittee under Directive 2009/41/EC) kao i focal point za FAO u području GMO. Donedavno je kao nacionalni predstavnik Republike Hrvatske bila i članica radnih grupa pri Vijeća EU prilikom izrade Direktive (EU) 412/2015 i Uredbe (EU)2183/2015 o novoj hrani. Tijekom pregovora bila je članica radne skupine za pripremu pregovora – pravne stečevine Europske unije, Poglavlja 12. – Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna zaštita te Poglavlja 23.Okoliš.

Preporučite nas: