back to top

Liisa Vlasta

Dr. sc. Liisa Valsta
Voditeljica istraživanja
Nacionalni zavod za zdravstvo i socijalnu skrb
Helsinki, Finska

31/08/2017 15:15

Voditeljica istraživanja, redoviti profesor, doktorat (Prehrana ljudi, Sveučilište u Helsinkiju, Finska), magisterij u području Znanost i tehnologije hrane/ Toksikologija hrane (Sveučilište Oregon State, SAD). Njezini istraživački interesi usmjereni su na intervencije u prehrani gdje je proučavala povezanost prehrane (kvaliteta masnoća i ugljikohidrata) i faktora rizika kroničnih bolesti, zatim na metodologije kontrole prehrane, informacije o hrani, a također i na nutritivnu procjenu rizika. Od 1991. radi kao znanstvenik na Državnom zavodu za javno zdravstvo Finske (od 2009. godine Nacionalni institut za zdravlje i socijalnu skrb, THL) u Odjelu za prehranu. Osim toga, od 2001. radi kao redoviti profesor na kolegiju Prehrana ljudi na Sveučilištu u Helsinkiju. U razdoblju od 2009. do 2014. radila je kao viši znanstveni suradnik u Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), Odjel za upravljanje podacima (DATA), na poslovima koordinacije usklađivanja europskih istraživanja o prehrambenim navikama u sklopu EFSA-inog programa EU Menu. Od 2015. koordinator je mreže Nordic Food Analyses i drugih nordijskih projekata. Ima više od 100 recenzija i 80 raznih publikacija o prehrani i zdravlju, prehrambenim intervencijama kod ljudi te sastavu hrane.

Preporučite nas: