back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Bernhard Url
Izvršni direktor
Europska agencije za sigurnost hrane (EFSA)

Dr. sc. Bernhard Url je u lipnju 2014. imenovan izvršnim direktorom Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), nakon sedam mjeseci rada kao vršitelj dužnosti izvršnog direktora. Dr. sc. Url je započeo s radom u EFSA-i u lipnju 2012. kao voditelj Odjela procjene rizika i znanstvene potpore. Kao kvalificirani veterinar po struci, donosi visoku razinu iskustva u upravljanju iz organizacija u području sigurnosti hrane te ga primjenjuje u vođenju EFSA-e.
Prije dolaska u EFSA-u, dr. sc. Url je bio ravnatelj Austrijske agencije za zdravlje i sigurnost hrane (AGES) i predstavljao je Austriju u EFSA-inom Savjetodavnom vijeću. Također je od 2008. do ožujka 2012. godine bio član EFSA-inog Upravnog vijeća.
Tijekom desetogodišnjeg rada u AGES-u, bio je zadužen za tehničke i znanstvene poslove koji su obuhvaćali pravovremenu dostavu usluga iz različitih područja vezanih za procjenu rizika i upravljanje rizikom. To je uključivalo i osiguravanje učinkovite komunikacije o riziku tijekom hitnih događaja vezanih za sigurnost hrane.
Prije rada u AGES-u, pet je godina radio kao docent na Institutu za higijenu i tehnologiju mlijeka na Sveučilištu veterinarske medicine u Beču. Na istom Institutu je 1993. godine pokrenuo laboratorij za kontrolu kvalitete hrane.
Dr. sc. Url je 1987. godine diplomirao na Sveučilištu veterinarske medicine u Beču, a 1990. godine je stekao titulu doktora znanosti. Objavljivao je radove iz područja veterinarstva s posebnim naglaskom na Listeria-u i higijenu mlijeka.

Preporučite nas: