back to top

prehrana djece

U Hrvatskoj započelo prvo nacionalno istraživanje prehrambenih navika dojenčadi i male djece

13/06/2017 10:47

Hrvatska agencija za hranu, zajedno sa partnerima, započela je prvo nacionalno istraživanje prehrambenih navika dojenčadi i male djece u Republici Hrvatskoj. Istraživanjem će biti obuhvaćen reprezentativni uzorak dojenčadi od 3-11 mjeseci, male djece uzrasta od 1-3 godine, te djece od 3-9 godina, kao i podgrupa isključivo dojene djece. Kako su ove dobne skupine ujedno i najranjivije kada je u pitanju izloženost mogućim kontaminantima porijeklom iz hrane, ovo istraživanje posebno je važno s javno-zdravstvenog aspekta.

„Podaci dobiveni ovim istraživanjem, osim za procjenu izloženosti, moći će se višestruko upotrijebiti, jer su od izuzetnog interesa nutricionista, liječnika, prehrambene industrije, subjekata u poslovanju s hranom, oglašivača te svakog potrošača koji vodi brigu o svojoj prehrani,“ ističe voditeljica projekta, dr.sc. Darja Sokolić iz Hrvatske agencije za hranu (HAH).

Trajanje projekta je 54 mjeseca i financiran je od strane EFSA-e u iznosu od 1.160.000,00 kn. Hrvatska agencija za hranu na čelu je konzorcija čiji članovi su Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ovaj projekt dio je višegodišnjeg EFSA EU Menu niza projekata (2011. -2017.) kojem je namjera jedinstvenom metodologijom prikupiti podatke o prehrambenim navikama svih dobnih kategorija u Europskoj uniji s ciljem procjene izloženosti kontaminantima porijeklom iz hrane. Po prvi puta, u ovaj tip istraživanja uključeni su i ispitanici sa alergijom i/ili intolerancijom na pojedine vrste hrane. Osim podataka o količini konzumirane hrane, prikupljaju se i socio-demografski podaci, podaci o tjelesnoj aktivnosti, životnim navikama i sl.

Preporučite nas: