back to top

min-poljoprivrede

U Hrvatskoj se pojavila influenca ptica – soj virusa koji ne uzrokuje zarazu kod ljudi

12/11/2016 15:51

Na području Vukovarsko-srijemske županije (naselje Cerna) u divljih labudova utvrđena je visoko patogena influenca ptica (podtipa H5 N8). Nađeni virus pripada soju za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi. Od domaće peradi najčešće obolijevaju kokoši i purani, a  u pataka i gusaka razviju se blagi simptomi bolesti.

Sukladno važećem zakonodavstvu obveza posjednika životinja (svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje životinja) je prijava sumnje na bolest veterinaru. U slučaju primjećivanja uginuća većeg broja divljih ptica molimo da kontaktirate najbližeg veterinara ili Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane na e-mail: veterinarstvo@mps.hr .

Više o znakovima bolesti, kao i sve daljnje informacije pronađite na web stranicama Ministarstva poljoprivrede:

Pojava influence ptica – soja virusa koji ne uzrokuje zarazu kod ljudi; 9.11.2016.

Uputa o načinu držanja peradi na gospodarstvima, 15.11.2016.

Influenca ptica – novosti; 17.11.2016

Preporučite nas: