back to top

Zdravko Tušek dipl. ing. agr.
Ravnatelj
Savjetodavna služba
Zagreb, Hrvatska

28/09/2017 14:35

Zdravko Tušek, rođen 6. lipnja 1974. godine, diplomirao je 2002. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, te je stekao titulu: dipl. ing. agr.

Stručnjak s više od 15 godina profesionalnog iskustva u poljoprivrednom sektoru (savjetodavnih službi za poljoprivredu: poljoprivrednih politika; razvoja i usklađivanja nacionalnih programa poljoprivrednih subvencija; provedba Zajedničke poljoprivredne politike EU), zajedno sa iskustvom u projektiranju, uspostavljanju i upravljanju alatima za provođenje zajedničke poljoprivredne politike (Agencije za plaćanja, IAKS, LPIS te ostala SW rješenja). Njegove odgovornosti također su uključivale postavljanje i vođenje komunikacije između Ministarstva poljoprivrede, upravnih institucija, tijela za ovjeravanje, Europske komisije (DG AGRI), Europskog suda za akreditaciju i ostalih Europskih tijela

Posjeduje širok spektar znanja u profesionalnim i praktičnim vještinama u institucionalnom razvoju i građenju struktura sposobne za vođenje sustava plaćanja (postavljanje sustava za plaćanja u poljoprivredi; SAPARD/IPARD, EGAF i EAFRD, IAKS i LPIS), posebno u implementaciji i primjeni akreditacija za sustave za plaćanja.

U periodu od 2009 do 2014. godine, bio je pomoćnik ravnatelja u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, gdje je bio odgovoran za osmišljavanje, razvijanje, implementaciju/provođenje i vođenje pred pristupnih fondova Europske unije (SAPARD i IPARD), EAGF i EAFRD fondova, zajedno sa EU administrativnim standardima (IACS/LPIS sistema), te unutarnjom kontrolom.

Znanje je stekao u Hrvatskoj, ostalim članicama Europske Unije, te zemljama koje su u procesu ulaska ulaska u Europsku uniju. Radio je kao stručnjak na mnogim međunarodnim projektima u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji, Crnoj Gori, Turskoj, Kosovu i Srbiji, na području zajedničke poljoprivredne politike, postavljanja tijela za plaćanja u poljoprivredi i u ruralnom razvoju te IAKS/LPIS sustava.

Od prosinca 2016. godine, postao je ravnatelj Hrvatske Savjetodavne službe (za poljoprivredu i šumarstvo). Njegov glavni zadatak je postavljanje i upravljanje sistema za savjetovanje poljoprivrednika, privatnih šumoposjednika te ribara.

Također, tečan je govornik engleskog jezika, posjeduje i komunikacijske, organizacijske, analitičke, upravljačke te pregovaračke vještine, zajedno sa velikim znanjem u organiziranju sastanaka, te vođenju velikih seminara i treninga.

Preporučite nas: