back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Shira Tabachnikoff
Savjetnica za međunarodnu suradnju
Odjel za komunikacije i međunarodne odnose
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

S više od 15 godina profesionalnog iskustva u komunikacijama, Shira Tabachnikoff se, u posljednjih 10 godina, specijalizirala za znanstvenu komunikaciju i komunikaciju o riziku i složenim sadržajima. Uz prethodno iskustvo u znanstvenom izdavaštvu, stečeno na poziciji direktora Korporativnih odnosa u tvrtki Elsevier, vodećoj na svjetskom tržištu, te na poziciji voditelja Komunikacija Europske zaklade za znanost u Strasbourgu, Francuska, Shira donosi međunarodnu perspektivu u EFSA-u, kao i praktično iskustvo u područjima upravljačke i krizne komunikacije. Shira je svoj rad u EFSA-i započela kao voditelj Komunikacijskih kanala, gdje je bila odgovorna za web stranicu, publikacije, organizaciju događanja, strategiju multimedija i društvenih medija. Od studenog 2014. godine, odgovorna je za jačanje partnerstva s državama članicama EU, sestrinjskim agencijama u EU i međunarodnim organizacijama, kao što su FAO i WHO.

Preporučite nas: