back to top

prof.dr.sc. Ivan-Krešimir Svetec
Redoviti profesor
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, Hrvatska

28/09/2017 14:38

Dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec, redoviti profesor na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, rođen je 5. siječnja 1971. u Splitu. Diplomirao je 1995. i doktorirao 2005. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u području biotehničkih znanosti te magistrirao 2000. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području prirodnih znanosti. Pročelnik je Laboratorija za Biologiju i genetiku mikroorganizama Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, voditelj diplomskog studija Molekularna biotehnologija te nositelj predmeta Molekularna genetika, Genetičko inženjerstvo, Genetika eukariota i GMO u proizvodnji hrane. Sudjelovao je u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od Ministarstva znanosti RH, bio je Mentor jednog projekta financiranog iz fondova EU, a trenutno je suradnik na projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost.

Usavršavao se na Institut national de la santé et de la recherche médicale,U571 (Pariz, Francuska) te na Mediterranean Institute For Life Sciences (Split, Hrvatska). Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i nacionalnim znanstvenim skupovima te je dobitnik nekoliko priznanja i nagrada. Član je Odbora za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama pri Ministarstvu zdravstva RH i Znanstvenog odbora za hranu i hranu za životinje koja sadrži GMO pri Hrvatskoj agenciji za hranu. Također je član ili predsjednik upravnih tijela nekoliko znanstveno-stručnih udruga i osnivač Hrvatske udruge genetičkih inženjera.

Preporučite nas: