back to top

Darja Sokolić

Dr. sc. Darja Sokolić, znanstvena suradnica
Načelnica Odjela za upravljanje podacima i prehranu
Hrvatska agencija za hranu
Osijek, Hrvatska

31/08/2017 15:09

Dr. sc. Darja Sokolić, znanstvena suradnica, načelnica je Odjela za upravljanje podacima i prehranu Hrvatske agencije za hranu. Diplomirala je 1994. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, a doktorirala 2013. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Tijekom svoje profesionalne karijere prošla je veći broj usavršavanja iz područja upravljanja procesima, kvalitete, sigurnosti hrane i prijave i vođenja EU projekata. Objavila je petnaestak znanstvenih radova i sudjelovala je na velikom broju međunarodnih i domaćih konferencija. Bila je koordinatorica/suradnica na više od 20 nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata, od kojih je najznačajniji FP7 TDS Exposure (2012.-2015.). Članica je EFSA-ne radne skupine za prikupljanje podataka o prehrambenim navikama The Scientific Network on Food Consumption Data, te nekoliko povjerenstava pri nadležnim ministarstvima iz područja sigurnosti hrane. Od 2010. godine obnaša dužnost WHO INFOSAN Network Focal Point-a Hrvatska.

Sadašnji fokus njenog profesionalnog rada obuhvaća prikupljanje i generiranje podataka relevantnih za procjenu rizika od kontaminanata porijeklom iz hrane, s naglaskom na nacionalna istraživanja o prehrambenim navikama. Vodila je prvo nacionalno istraživanja prehrambenih navika odrasle populacije u RH (2011.-2012.). Voditeljica je prvog nacionalnog istraživanja prehrambenih navika dojenčadi i male djece do 9 godina (2012.-2017.), financiranog od strane EFSA-e.

Preporučite nas: