back to top

Istraživanja

U nastavku se nalazi popis istraživanja koja CSH provodi radi obavljanja svoje osnovne zadaće propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18).

2017.

Određivanje T-2 i HT-2 toksina u žitaricama uzgojenim u RH

Citrinin i aristolohična kiselina kao kontaminanti žitarica i potencijalni uzročnici endemske nefropatije

Ispitivanje ispravnosti slastičarskih kolača u RH obzirom na mikrobiološke kriterije

Molekularna istraživanja kriptosporidija u komercijalnim uzgojima školjaka u Republici

Epidemijski proljev svinja

Projekt „Proizvedeno u dobrobiti“

Istraživanje pokazatelja korelacije utjecaja hranidbe pilića konvencionalnom hranom i hranom na bazi proteina kukaca – nastavak istraživanja

 

2016.

Određivanje anorganskog arsena u različitim vrstama hrane iz prehrambenog lanca I

Određivanje prisutnosti patulina u voćnim sokovima i kašastim proizvodima na bazi jabuka i drugog voća u RH

Određivanje ergot alkaloida u hrani i žitaricama

Molekularna / genetska istraživanja učestalosti Giardia / Cryptosporia u uzgojima školjkša u RH

Istraživanja prisutnosti patogenih bakterija u uzgojima školjkaša u RH

Istraživanje pokazatelja korelacije utjecaja hranidbe pilića konvencionalnom hranom i hranom na bazi proteina kukaca

Određivanje sadržaja transmasnih kiselina u konditorskim proizvodima na tržištu RH

Određivanje acetiliranog oblika DON-a u žitaricama i proizvodima od žitarica

 

2015.

Učestalost i distribucija nametnika Alaria alata u mesu divljači

Određivanje prisutnosti patulina u voćnim sokovima i kašastim na bazi jabuka i drugog voća u RH

Trans masne kiseline

Određivanje pirolizidin alkaloida u biljnim proizvodima

Određivanje količine nitrita i nitrata u mesnim proizvodima na tržištu RH

Procjena utjecaja parametara rizika na sigurnost tradicionalnih svježih i polutvrdih sireva na tržnicama RH

Istraživanje pokazatelja korelacije utjecaja dobrobiti životinja s pojavnosti Yersinia enterocolitica u mesu svinja
Određivanje mikotoksina u proizvodima na bazi kakaovca

Određivanje acetilarnog oblika DON-a u žitaricama i proizvodima od žitarica

Određivanje aflatoksina M1 u svježem sirovom mlijeku iz mljekomata

Istraživanje prisutnosti virusa krpeljnog encefalitisa iz kozjeg mlijeka u RH

Ispitivanje kontaminiranosti salata norovirusom G1 i G2

Određivanje ergot alkaloida u hrani

 

2014.

Izloženost populacije RH slobodnom i maskiranom obliku deoksinivalenola (DON)

Određivanje prisutnosti THC-a u različitim vrstama hrane

Mikrobiološka kontaminacija tradicionalnih svježih, polutvrdih i tvrdih sireva na tržnicama RH

Procjena sigurnosti i kvalitete svježeg mlijeka iz mljekomata

 

2013.

Utjecaj površinske plijesni na kontaminaciju slavonskog kulena okratoskinom tijekom procesa zrenja

Aflatoksin M1 u sirovom mlijeku i proizvodima na bazi mlijeka u RH

 

2012.

Istraživanje “Prehrambene navike u RH” I val

Istraživanje “Prehrambene navike u RH” II val

Praćenje pojavnosti citrinina i okratoksina A u mesnim proizvodima na području RH

Listeria monocytogenes i drugi kontaminanti u svježem siru i vrhnju domaće proizvodnje s područja RH

Unapređenje kakvoće i sigurnosti mesa svinja

Istraživanje prisutnosti nitrata u zelenom povrću

Ispitivanje kontaminacije teškim metalima domaće i uvozne ribe i proizvoda od ribe

Izloženost populacije RH esencijalnim i ne esencijalnim elementima primjenom studije ukupne prehrane

Istraživanje prisutnosti ftalata u hrani

Prehrambene navike i metabolički sindrom kod adolescenata

Određivanje mikotoksina i metabolita u urinu trudnice

 

2011.

Istraživanje percepcija građana RH o rizicima iz hrane – Eurobarometar

Utjecaj eteričnih ulja i prirodnog zeolita na proizvodne i zdravstvene pokazatelje pilića i mikrobiološke ispravnosti pilićeg mesa

 

2010.

Određivanje izloženosti tradicionalne držane domaće svinje protozonu – Toxoplasma gondiii

Utjecaj antibiotika u uzorcima svježeg mlijeka na zdravlje potrošača

Proizvodnja povrća i prijenos teških metala iz tla u prehrambeni lanac

 

2009.

Mikotoksini u tipovima kukuruza namjenjeni ljudskoj prehrani

Mikotoksini u pšenici u skladištenju u Slavoniji i Baranji

Toksični i esencijalni teški metali u zrnu pšenice na kiselom i karbonalnom tlu RH

 

2008.

Teški metali u divljači