back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Miranda Šeput

Dr. sc. Miranda Šeput
Znanstveni savjetnik
Viša stručna savjetnica
Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
Agencija za poljoprivredno zemljište

Dr. sc. Miranda Šeput, znanstveni savjetnik je viša stručna savjetnica u Odjelu za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, Agencije za poljoprivredno zemljište. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, magistrirala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, doktorsku disertaciju iz područja genetske specifičnosti mineralne ishrane obranila na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Upisana u registar istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u znanstvenom području agronomija pod matičnim brojem 102205 od 20.05.1980. Znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno polje agronomije u znanstvenom području biotehničkih znanosti stekla je 20. travnja 2010. godine.
Tijekom svog profesionalnog rada obavljala je poslove na Belje PIK-u u Znanstvenoj jedinici kao stručni suradnik a od 1993. godine kao znanstveni suradnik. Bila je voditeljZnanstveno istraživačkog razvojnog sektora na Belju, član Uprave Belja d.d. do 2003. Od 2003. do 2007. godine ravnateljica je Zavoda za tlo. Od 2007. godine je viši stručni suradnik u Zavodu za tlo, potom se Zavod za tlo se integrira u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, a od 1.7.2013 u Agenciji za poljoprivredno zemljište .
Član radne grupe za izradu Pravilnika za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnika.
U tijeku dosadašnjeg rada objavila je 35 znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu, te 26 stručnih radova u zemlji. Vodila je i sudjelovala u znanstveno-istraživačkom radu u okvirima projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstva poljoprivrede RH.
Član je Hrvatskog tloznanstvenog društva, Hrvatskog ekološkog društva, Hrvatskog društva agronoma, Hrvatskog društva za zaštitu voda i mora te Europskog društva agronoma (ESA).

Preporučite nas: