back to top

perad

Ptičja gripa i sigurnost hrane

26/01/2017 10:10

Od lipnja 2016. godine, u zemljama Europe i Azije, uključujući i Hrvatsku, pojavio se je virus influence podtipa H5N8, koji uzrokuje bolest divljih ptica i domaće peradi.

Do danas nema epidemioloških dokaza da se ptičja gripa može prenijeti na ljude konzumacijom hrane, osobito peradi i jaja. Slučajevi oboljenja kod ljudi koji su se zarazili virusom ptičje gripe posljedica su izravnog kontaktu sa zaraženim živim ili mrtvim pticama.

 

Je li sigurno jesti meso peradi?

Da.

Do danas, nema epidemioloških podataka koji ukazuju na to da se bolest može prenijeti na ljude kroz probavni trakt, pravilno pripremljenim mesom peradi (čak i ako su kontaminirani virusom prije kuhanja). Normalna temperatura kuhanja, od 70 °C i više, inaktivirati će virus, a time i konzumacija temeljito termički obrađenog mesa peradi ne predstavlja rizik od infekcije. Temeljita termička obrada podrazumijeva da meso dosegne najmanje 70 °C u svim svojim dijelovima. Treba poštivati i dobru higijensku praksu rukovanja sirovim mesom peradi. Ruke, posuđe i površine treba temeljito očistiti nakon kontakta sa sirovim peradarskim proizvodima. Također treba adekvatno razdvojiti sirovu hranu od kuhane ili gotove hrane, u svim fazama pripreme.

 

Jesu li jaja sigurna za jesti?

Da.

Potrošači, ugostitelji i proizvođači hrane trebaju koristiti i konzumirati jaja kao i uobičajeno, poštivajući dobru higijensku praksu. Pri tome treba koristiti sapun i toplu vodu za pranje ruku nakon rukovanja sirovim jajima te, toplu vodu i deterdžent za čišćenje površina i pribora koji su došli u dodir sa sirovim jajima. Svjetska zdravstvena organizacija savjetuje da jaja ptica zaraženih područja treba kuhati dok i žumanjak i bjelanjak postanu čvrsti.

Kao i kod mesa peradi, nema dokaza da se virus ptičje gripe prenosi na ljude konzumiranjem pravilno termički obrađenih jaja.

 

5 pravila preporučene dobre higijenske prakse koje treba slijediti:

  1. Operite ruke sapunom i toplom vodom nakon rukovanja sirovim mesom peradi ili jajima.
  2. Očistite deterdžentom i toplom vodom posuđe i površine koji su bili u dodiru s mesom peradi i/ili jajima.
  3. Odvojite sirovo meso peradi i/ ili jaja od hrane koja će se konzumirati sirova ili bez naknadne termičke obrade, kako bi izbjegli križnu kontaminaciju.
  4. Koristite odvojene daščice za rezanje, noževe i pribor za gotovu hranu i sirovo meso peradi i/ili jaja (osim ako ih niste temeljito očistili između korištenja deterdžentom i toplom vodom).
  5. Pohranite sirovo meso peradi u zatvorenim posudama na donjoj polici hladnjaka kako bi se spriječilo kapanje na gotovu hranu.

 

Više informacija vezano za ptičju gripu, možete pronaći i u slijedećim dokumentima:

Preporučite nas: