back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
HAH - Z - 2009 -6
Podnositelj:
Ministarstvo zdravlja
Datum podnošenja:
28.07.2009
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje o mogućnosti korištenja biljke Stevia rebaudiana (Bertoni)
Datum zaprimanja:
14.10.2009
Datum prihvaćanja:
19.10.2009
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna grupa za donošenje znanstvenog mišljenja
Rok izdavanja:
-
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
08.07.2010