back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
URBROJ: 396-04-05-20-5
Podnositelj:
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za sigurnost hrane
Datum podnošenja:
02.11.2020
Predmet zahtjeva:
Znanstveno izvješće dobrobit mliječnih krava, pojava supkliničkog mastitisa i broj somatskih stanica u mlijeku
Datum zaprimanja:
02.11.2020
Datum prihvaćanja:
02.11.2020
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
HAPIH, Ad hoc Radna grupa Centra za sigurnost hrane
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
30.11.2021