back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
HAH - Z - 2009 -3
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
02.05.2009
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje - Biotoksini u Jadranskom moru
Datum zaprimanja:
02.05.2009
Datum prihvaćanja:
02.05.2009
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
radna skupina
Rok izdavanja:
30 dana
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
20.05.2009