back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
Klasa: 541-01/16-01/13, Urudžb
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
01.06.2015
Predmet zahtjeva:
Profil rizika od norovirusa u zelenom lisnatom povrću u HR
Datum zaprimanja:
05.12.2016
Datum prihvaćanja:
31.05.2017
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Znanstveni odbor za biološke opasnosti
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno