back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
HAH - Z - 2009 -2
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
04.03.2009
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje - Karbendazim u salati
Datum zaprimanja:
06.03.2009
Datum prihvaćanja:
10.03.2009
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Znanstveni odbor za biljno zdravstvo, proizvode za zaštitu bilja i njihove ostatke
Rok izdavanja:
žurno
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
24.04.2009