back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
HAH-I-2015-1
Podnositelj:
Ministarstvo poljoprivrede
Datum podnošenja:
24.11.2014
Predmet zahtjeva:
Znanstveno izvješće o određivanju granica za poduzimanje mjera za olovo i kadmij u medu,mesu divljači i kunića (određivanje najvećih dopuštenih količina olova i kadmija u medu,mesu divljači i kunića)
Datum zaprimanja:
01.02.2014
Datum prihvaćanja:
01.02.2014
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Hrvatska agencija za hranu
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
02.02.2015