back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
HAH - Z - 2009 -1
Podnositelj:
Ministarstvo poljoprivrede
Datum podnošenja:
07.01.2009
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje o cijanouričnoj kiselini sa osvrtom na melamin
Datum zaprimanja:
09.01.2009
Datum prihvaćanja:
13.01.2009
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna skupina znanstvenika
Rok izdavanja:
žurno
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
09.03.2009