back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
HAH-Z-2011-9
Podnositelj:
Hrvatska agencija za hranu
Datum podnošenja:
07.01.2011
Predmet zahtjeva:
Kvaliteta smrznutog svinjskog mesa
Datum zaprimanja:
10.01.2011
Datum prihvaćanja:
24.11.2011
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna grupa
Rok izdavanja:
Sukladno Pravilniku o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (NN 130/09) te internim aktima Agencije
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Dogovoreno je da se izradi Znanstvena studija o
kakvoći zamrznutog mesa svinja,
koju možete pogledati na linku:
Znanstvena studija o kakvoći zamrznutog mesa svinja
(objavljena u 2014.g)