back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
HAH - Z - 2007 -1
Podnositelj:
Ministarstvo zdravlja
Datum podnošenja:
15.06.2007
Predmet zahtjeva:
Mišljenje Znanstvenog odbora za prehranu, alergene i hranu za posebne prehrambene potrebe Hrvatske agencije za hranu vezano za proizvod „Big boobs“ – guma za žvakanje zbog potencijalno štetnog učinka na zdravlje
Datum zaprimanja:
15.06.2007
Datum prihvaćanja:
15.06.2007
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Odbor za prehranu, alergene i hranu za posebne prehrambene potrebe
Rok izdavanja:
30 dana
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
02.08.2007