back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
HAH-Z-2010-2
Podnositelj:
Ministarstvo zdravlja
Datum podnošenja:
30.11.2010
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje za stavljanje nove hrane prvi puta na tržište Republike Hrvatske – NONI kapsule
Datum zaprimanja:
09.12.2010
Datum prihvaćanja:
13.12.2010
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna grupa za donošenje znanstvenog mišljenja
Rok izdavanja:
kraj 06. mjeseca 2011
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno