back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno djelatnosti propisane Zakonom o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), izrađuju se znanstvena mišljenja koja donose i/ili usvajaju Znanstveno vijeće, znanstveni odbori i radne grupe, svatko iz područja svoje nadležnosti.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja ili studija, monitoringa ili izvješća, rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature.

Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
HAH - Z - 2010 - 1
Podnositelj:
Ministarstvo poljoprivrede
Datum podnošenja:
19.04.2010
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje o mogućnosti korištenja orahovog lišća 3 pri proizvodnji tvrdog ovčjeg sira
Datum zaprimanja:
23.04.2010
Datum prihvaćanja:
27.04.2010
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Radna skupina znanstvenika i stručnih djelatnika HAH-a
Rok izdavanja:
30 dana
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
11.10.2010