back to top

Upisnik znanstvenih mišljenja


Sukladno članku 20. Zakona o hrani (Narodne novine broj 18/23) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u okviru svoje djelatnosti daje znanstveno mišljenje na zahtjev ministarstva nadležnog za poljoprivredu, ministarstva nadležnog za zdravstvo i Državnog inspektorata, na vlastitu inicijativu te na zahtjev trećih zainteresiranih strana za njihove potrebe.

Znanstvena mišljenja izrađuju se na temelju rezultata istraživanja, studija, monitoringa, službenih kontrola, izvješća i rezultata javnih rasprava te dostupne znanstvene i stručne literature. Pri izradi znanstvenih mišljenja primjenjuju se jedinstvene metodologije procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te zdravlja i dobrobiti životinja.

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu vodi Upisnik znanstvenih mišljenja temeljem članka 10. Pravilnika o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke pomoći (Narodne novine broj 130/2009). Upisnik znanstvenih mišljenja omogućuje praćenje tijeka izrade znanstvenog mišljenja, počevši od datuma kada je zaprimljen.


Znanstvena mišljenja

<<< Povratak

Broj:
HAH - Z - 2006 -1
Podnositelj:
Ministarstvo zdravlja
Datum podnošenja:
11.01.2006
Predmet zahtjeva:
Znanstveno mišljenje o prisutnosti 2-isopropylthioxantona (ITX-a) u hrani
Datum zaprimanja:
13.06.2007
Datum prihvaćanja:
13.01.2006
Znanstveni odbor ili radna skupina koja izrađuje znanstveno mišljenje ili izvješće
Znanstveni odbor za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti
Rok izdavanja:
4 mjeseca
Status (napredak) izrade znanstvenog mišljenja ili izvješća:
Završeno
Datum izdavanja:
11.04.2006