back to top

Predstavljanje rezultata projekta: Istraživanje kvalitete (naizgled) istih proizvoda na tržištima starih i novih država članica EU

31/08/2017 15:56

U petak, 1. rujna 2017. u 10:00h, u prostorijama Kuće Europe u Zagrebu, Augusta Cesarca 6, hrvatska zastupnica u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta Biljana Borzan i ravnateljica Hrvatske agencije za hranu Andrea Gross-Bošković, održat će zajedničku konferenciju za medije. Cilj konferencije je predstavljanje rezultata projekta: Istraživanje kvalitete (naizgled) istih proizvoda na tržištima starih i novih država članica EU

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati istraživanja, odnosno rezultati analiza proizvoda kupljenih u Zagrebu i Münchenu , te će se prezentirati razlike u kvaliteti (naizgled) istih proizvoda na tržištima starih i novih država članica EU.

Preporučite nas: