back to top

Efsa baza

Podaci o Prehrambenim navikama odrasle populacije u RH – objavljeni u EFSA-inoj bazi podataka

09/05/2018 9:07

Baza podataka o prehrambenim navikama (The Comprehensive Food Consumption Database) koju je objavila Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je centralizirani izvor informacija o konzumaciji hrane i sadrži detaljne podatke za brojne države članice.

Republika Hrvatska našla se u krugu EU zemalja članica koje imaju objavljene podatke o prehrambenima navikama odrasle populacije u navedenoj bazi. Objavljeni podaci, rezultat su HAH istraživanja (NIPNOP), u sklopu projekta Update of the EFSA Comprehensive European Food Consumption Database Croatia 2011-12 (NP/EFSA/DATA/2016/01).

Navedena baza podataka ima ključnu ulogu u procjeni rizika od kontaminanata koji se mogu naći u hrani i omogućava EFSA-i procjenu izloženosti EU populacije potencijalnim opasnostima iz hrane, što je njezina glavna uloga, kao što je to i HAH-a na nivou Republike Hrvatske.

Osim što se koristi u području sigurnosti hrane za procjenu izloženosti, podaci iz ove baze relevantan su izvor informacija i nutricionistima, prehrambenim tehnolozima i biotehnolozima, epidemiolozima, te ostaloj akademskoj zajednici i svim zainteresiranim pojedincima.

Baza sadrži podatke iz 25 EU zemalja, koje su provele ukupno 60 istraživanja. Osim osnovnih podataka o samim istraživanjima, informacije o konzumaciji hrane i pića, koje se mogu naći u ovoj bazi, obuhvaćaju i podjelu na konzumente i opću populaciju izražene u gramima na dan (g/dan) i u gramima na dan po kilogramu tjelesne mase (g/dan/kg t.m.), kako za akutnu tako i za kroničnu konzumaciju.

Podaci koji su prikazani opisnom statistikom sadrže zbirne podatke o broju ispitanika, broju konzumenata, srednju vrijednost, standardnu devijaciju, kao i pet percentila potrošnje (p5; p10; p95; p97,5; p99) koji su mjera za određivanje ispodprosječne i iznadprosječne konzumacije.

Za klasificiranje hrane unutar baze korišten je EFSA-in FoodEx2 exposure hierarchy sustav klasifikacije koji je podijeljen na sedam razina.

EFSA-inu bazu, kao i podatke o prehrambenim navikama odrasle populacije u RH možete pogledati OVDJE.

Dio rezultata istraživanja prezentirala je voditeljica projekta, dr.sc. Darja Sokolić, na obilježavanju Svjetskog dana zdravlja u Osijeku.

Preporučite nas: