back to top

Objavljeno Godišnje izvješće o zoonozama u Hrvatskoj za 2015./16. godinu

28/11/2017 11:28

Godišnje izvješće o zoonozama u Hrvatskoj za 2015./16. godinu izradila je Radna grupa za zoonoze koja djeluje kao trajna radna grupa Hrvatske agencije za hranu. Ono je rezultat zajedničkog rada članova koji dolaze iz institucija koje pokrivaju područje zoonoza, kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini: Ministarstva zdravstva, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog veterinarskog instituta, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske agencije za hranu. Ovogodišnje izdanje obuhvaća dvije kalendarske godine, 2015. i 2016. godinu.

Iz izvješća možemo zaključiti da bedrenica nije zabilježena u ove dvije godine u životinja, kao niti antrax u ljudi. Broj utvrđenih slučajeva M. bovis u padu je kod goveda, kao i u stadima goveda. Broj humanih slučajeva leptospiroze je u padu, a padajući trend primijećen je i kod domaćih životinja. Prijavljen je mali broj humanih slučajeva listerioze, kao i mala prevalencija L. monocytogenes u hrani. Nije bilo prijavljenih slučajeva bjesnoće ljudi, niti životinja. Također i Q groznica ima padajući trend, ali s obzirom na sve češću konzumaciju sirovog mlijeka, u izvješću smo istaknuli kako je po prvi puta u RH u sirovom mlijeku molekularnom metodom utvrđena C. burnetii (uzročnik Q groznice) što može predstavljati rizik za zdravlje ljudi. Broj slučajeva prisutnosti parazita Trichinella spp. u životinja, domaćih i divljih, je u padu, dok je evidentiran manji broj slučajeva trihineloze u ljudi. Najčešće gastrointestinalne infekcije ljudi posljedica su prisutnosti bakterija roda Campylobacter i Salmonella u hrani. I dalje najznačajniji rezervoar ovih bakterija je perad, iako su i druge životinje izvor infekcija. Broj infekcija u ljudi prouzročenih bakterijom roda Campylobacter je u porastu u 2016. u odnosu na 2015. godinu, ali u okviru stabilnog višegodišnjeg trenda, dok je broj humanih salmoneloza u padu.

U Izvješću je opisan sustav prijavljivanja zaraznih bolesti u ljudi i životinja, te navedene zoonoze koje se obavezno prate u RH. Nabrojani su nacionalni programi kontrole zoonoza u primarnoj proizvodnji, te prikazane značajnije zoonoze u našoj zemlji. U ovo izdanje izvješća dodana su i dva nova poglavlja: Hrana kontaminirana mikroorganizmima i Epidemije koje se prenose hranom.

 

Preporučite nas: