back to top

Objavljeno Godišnje izvješće o zoonozama u Hrvatskoj za 2014. godinu

19/04/2016 15:06

Na inicijativu Radne grupe za zoonoze koja djeluje kao trajna radna grupa u Hrvatskoj agenciji za hranu izrađeno je Godišnje izvješće o zoonozama u Hrvatskoj za 2014. godinu. Ono je rezultat zajedničkog rada članova spomenute radne grupe, a koji dolaze iz institucija koje pokrivaju područje zoonoza, kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini: Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog veterinarskog instituta, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske agencije za hranu.

Radna grupa za zoonoze ima u planu redovito, na godišnjoj razini, izdavati ovakva izvješća, koja se izdaju u gotovo svim zemljama EU, kao pomoć i smjernica stručnjacima u području humane i veterinarske medicine u praćenju zoonoza što predstavlja temelj za sprječavanju i suzbijanje njihove pojave.

 „Ovo je prvo kolaborativno godišnje izvješće o zoonozama u Republici Hrvatskoj, a uključuje sažetak prijavljenih slučajeva infekcija u ljudi i životinja tijekom 2014. godine. Ova publikacija, kao zajedničko izvješće nadležnih institucija s područja humane i veterinarske medicine koje sudjeluju u procesu kontrole i suzbijanja zoonoza, ima namjenu dati opći pregled uzročnika zoonoza u Republici Hrvatskoj u 2014. godini“, naglasila je u predgovoru predsjednica radne grupe, prof. dr. sc. Estella Prukner – Radovčić.

U Izvješću je opisan sustav prijavljivanja zaraznih bolesti u ljudi i životinja, te navedene zoonoze koje se obavezno prate u RH. Nabrojani su nacionalni programi kontrole zoonoza u primarnoj proizvodnji, te prikazane značajnije zoonoze u našoj zemlji. Osim toga, dodatno su navedene zoonoze koje „prijete“, poddijagnosticirane ili neprepoznate zoonoze i zoonoze koje se uspješno kontroliraju u Hrvatskoj. Na kraju Izvješća nalazi se tablica u kojoj je prikazana hrana koja je bila službeno uzorkovana i pregledana u skladu s mikrobiološkim kriterijima u 2014. godini.

Cjelokupno izvješće pogledajte na linku:

zoonoze

Preporučite nas: