back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Sanja Miloš
Znanstvena suradnica
Viša stručna savjetnica
Odjel za procjenu rizika
Hrvatska agencija za hranu (HAH)

Dr. sc. Sanja Miloš je viša stručna savjetnica u Odjelu za procjenu rizika, Hrvatske agencije za hranu (HAH). Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je obranila i doktorsku disertaciju iz područja procjene rizika. Izabrana je i u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Tijekom svog profesionalnog rada obavljala je poslove analitike u Službi za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Tijekom akademske godine 2004./2005. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Katedri za mikrobiologiju, preuzima vođenje vježbi za studente. U HAH-u je zaposlena od samog osnutka gdje stječe niz potrebnih znanja iz područja analize i procjene rizika, a posebice iz područja sredstava za zaštitu bilja te genetički modificiranih organizama. Od 2006.-2012. bila je nacionalni koordinator za IPA pretpristupnog programa financiranog od strane Europske komisije pod nazivom „Pripremne radnje za sudjelovanje zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja u radu EFSA-e“ koji je provodila Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA). Pristupanjem RH u članstvo EU imenovana je kao nacionalni kontakt (Focal Point) za EFSA-u s ciljem osiguranja brže i lakše razmjene znanstvenih informacija između RH i ostalih zemalja članica EU. Također, imenovana je predstavnica u EFSA Scientific Network for Risk Assessment of GMOs za područje hrane dobivene iz genetički modificiranih organizama.

Preporučite nas: