back to top

Prof. dr. sc. Anđelko Milardović
Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Institut za migracije i narodnosti
Zagreb, Hrvatska

02/10/2017 12:38

Prof.dr.sc. Anđelko Milardović diplomirao je (1981) te magistrirao (1986) na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Universiteta u Beogradu (1987.) Usavršavao se u Gottingenu (1987.), Bonu (1991.), Beču (1994.) i Heidelbergu (1994.)

Od 1994. do 2002. radio je kao urednik nakladničke kuće Pan Liber, Osijek čiji je bio osnivač i direktor. Također je osnivač i ravnatelj Centra za politološka istraživanja (Zagreb), a od 1987. godine radi na Institutu za migracije i narodnosti (Zagreb).

Prof.dr.sc. Anđelko Milardović radio je i kao predavač na kolegiju “Politički marketing” – Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku (2012.) , predavač jednosemestralnog kolegija “Uvod u politologiju” – Visoka škola za odnose s javnošću i medije Kairos, Zagreb (2012.) , voditelj kolegija Politologija, Povijest političkih ideja i Suvremene političke ideje i ideologije, dodiplomski studij Mediji i kultura društva, Sveučilište u Dubrovniku (2004.) , voditelj kolegija Politologija, Sociologija politike i Suvremene političke ideje i ideologije, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, (1997)

Osim toga, radio je i na nekoliko projekata:

  • Interkulturalni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa (IMIN, 2008.-2012.; voditeljica: dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes)
  • Globalizacija politike i refleksije na hrvatsko društvo i državu 21. stoljeća (Centar za politološka istraživanja Zagreb, 2008.-2012.; voditelj projekta)
  • Hrvatska u procesu globalizacije – promišljanje i anticipacija budućnosti (Centar za politološka istraživanja Zagreb, 2003.-2006.; voditeljica: Jasmina Lažnjak)
  • Manjine u procesu globalizacije (IMIN, 1997.-2002.; voditelj projekta)

 

Odabrana bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=136492

Preporučite nas: