back to top

Sara Mikrut Vunjak

Sara Mikrut Vunjak, dipl. iur.
Viši stručni savjetnik za komunikacije i odnose s javnošću
Hrvatska agencija za hranu
Osijek, Hrvatska

25/09/2017 11:13

Više od sedam godina radi u Hrvatskoj agenciji za hranu kao viši stručni savjetnik za komunikacije i odnose s javnošću. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku, nakon čega se obrazovala u području odnosa s javnošću. Završila je London School of Public Relations (LSPR), a trenutno je na doktorskom studiju Europski studiji Sveučilišta Josipa Jurja Srossmayera u Osijeku.

Bila je Nacionalni koordinator IPA pretpristupnog programa Pripremne radnje za sudjelovanje zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja u radu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), od 2012. do kraja programa. Od 2010. – 2016. godine član je EFSA Advisory Forum Working Group on Communications (AFCWG), a danas je hrvatski predstavnik u EFSA CEN mreži (Communication Expert Network).

Područje njenog stručnog i znanstvenog rada je: planiranje, razvoj i implementacija komunikacijskih strategija, upravljanje komunikacijom u kriznim situacijama, istraživanje percepcije potrošača, organizacija komunikacijskih kampanja te stručnih i znanstvenih događanja vezano za područje komunikacije rizikom u području sigurnosti hrane. Vezano za područje njenog profesionalnog rada, pohađala je, te sudjelovala u svojstvu predavača na radionicama u organizaciji EFSA-e i Europske komisije (TAIEX).

Član je Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Aktivno se služi engleskim, talijanskim i francuskim, te posjeduje pasivno znanje njemačkog jezika.

Preporučite nas: