back to top

1. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane

6. – 7. listopada 2015.
Poljoprivredni fakultet u Osijeku (Kralja Petra Svačića 1d)

Dr. sc. Mirjana Mataušić Pišl diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine., 1985. godine stekla je zvanje magistra prirodnih znanosti iz područja kemija/biokemija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Godine 1995., doktorirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a postdoktorski studije je završila 2001. godine na Institutu preventivne i kliničke medicine u Bratislavi.
Profesionalnu karijeru je započela 1980. godine kao znanstvena asistentica na Zavod za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nakon čega jednu godinu radi kao opći veterinarski inspektor. 1983. godine započinje s radom na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u svojstvu suradnice na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U razdoblju 2001.– 2008. godine obnašala je dužnost zamjenice župana Zagrebačke županije. Nakon čega radi kao znanstvena suradnica i voditeljica jedinice za laboratorijske životinje na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada.
Trenutno je na funkciji pomoćnice ministra poljoprivrede zadužena za Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane u Ministarstvu poljoprivrede te je predsjednica Upravnog vijeća HAH-a.
Vodila je i sudjelovala u znanstveno-istraživačkom radu u okvirima projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Rad na projektima je rezultirao objavom više od 30 znanstvenih i istraživačkih radova te poglavlja u različitim knjigama.
Član je Hrvatskog biološkog društva, Hrvatskog toksikološkog društva, Hrvatskog imunološkog društva, udruge za eko turizam i zaštitu ugroženih biljnih i životinjskih vrsta „Zeleni put“, također je član izvršnog odbora udruge „Edukacijom protiv raka dojke“.

Preporučite nas: