back to top

Katalin Ludvig

Katalin Ludvig, dipl. oec., dipl. ing.
Stručnjak za ruralni razvoj
FAO Regionalni ured za Europu i Centralnu Aziju
Budimpešta, Mađarska

25/09/2017 11:17

Katalin Ludvig diplomirala je ekonomiju i hortikulturu, te je iskustvo u ekonomiji i razvojnim studijima stekla na Ohio State University (USA). Stručnjak je za ruralni razvoj. Profesionalnu karijeru započela je u privatnoj tvrtki na poslovima upravljanja projektima. Nakon toga, četiri je godine radila u Istraživačkom institutu za poljoprivrednu ekonomiju u Budimpešti (Mađarska), gdje joj je glavno područje istraživanja bila politika ruralnog razvoja s posebnim naglaskom na politike Europske unije, zapošljavanje u ruralnim područjima i diversifikacija prihoda.

Godine 2008. počinje raditi u FAO Regionalnom uredu za Europu i Centralnu Aziju kao mlađi tehnički službenik za ruralni razvoj i politike. Trenutno je zaposlena kao savjetnica za ruralni razvoj te je zamjenica voditelja Regionalne inicijative za osnaživanje zakupaca imanja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava gdje doprinosi razvoju te pruža potporu u provedbi ove inicijative. Devet je godina radila na projektima koje financira FAO kako u regiji, tako i u zemljama jugoistočne Europe, Gruziji i Kirgistanu.

Preporučite nas: