back to top

Kreće druga faza projekta: „JEDNA UNIJA – JEDNA KVALITETA“

27/03/2017 14:26

Projekt „Istraživanje kvalitete naizgled istih proizvoda na tržištima starih i novih država članica EU“, radnog naziva „Jedna unija – jedna kvaliteta“, hrvatske predstavnice u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta, Biljane Borzan, koji se odvija u stručnoj koordinaciji Hrvatske agencije za hranu, ulazi u svoju drugu fazu.

Nakon izabranih proizvoda tijekom prve faze projekta (anketom na reprezentativnom uzorku građana RH), te definiranih parametara na koji će proizvodi biti testirani, krenula je druga faza projekta.

U ovoj fazi izabrani su laboratoriji koji će vršiti testiranja proizvoda. Tako će se kemijske i senzorske analize proizvoda, raditi u hrvatskim akreditiranim laboratorijima, i to u: Laboratoriju za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Centru za kontrolu namirnica pri Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Euroinspektu Croatiakontrola d.o.o.

Budući da se radi o različitim kategorijama proizvoda, svaki laboratorij je odgovoran za pojedinu kategoriju proizvoda, odnosno za određene vrste analiza, obzirom na svoju ekspertizu i akreditaciju.

Nakon potpisivanja sporazuma u suradnji, sredinom tjedna kreće se u uzorkovanje proizvoda koje će se vršiti u Münchenu i Zagrebu. Konačna objava rezultata analiza bit će početkom rujna.

Preporučite nas: