back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Procjena rizika od S. Infantis u mesu brojlera

Dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet.
Hrvatska agencija za hranu (HAH)

Salmonella Infantis patogena je bakterija koja može izazvati gasteroenteritis u ljudi, a prema učestalosti izolacije u ljudi u zemljama EU nalazi se na četvrtom mjestu.

Rezervoari humanih salmoneloza uzrokovanih S. Infantis prvenstveno se nalaze u životinjama, posebno peradi. S. Infantis najčešće pronađen serovar u jatima nesilica Galus galus, jatima brojlera i mesu brojlera prema izvješću Europske agencije za hranu (EFSA) i Europskog Centra za sprečavanje i suzbijanje bolest (ECDC). Prisustvo S. Infantis uz S. Entiriditis, S. Kentucky i S. Heidelberg, u znatno je većoj mjeri u peradi, nego u hrani za životinje. U usporedbi s drugim serovarovima, S. Infantis puno jače kolonizira prehrambeni trakt pilića, dok je njeno prisustvo u reproduktivnom organima i prijenos do jaja još uvijek nepoznat.

U 2015. uočena je po prvi puta iznenađujuće visoka prevalencija (oko 10 %) S. Infantis u mesu peradi, poglavito mesu brojlera, dok je u 2016. prevalencija u mesu peradi nastavila rasti. Od 2016. godine moguća je preciznija podjela humanih salmoneloza prema serovaru uzročnika. Tako je utvrđeno da je prevalencija S. Infantis na 4. mjestu po učestalosti kod ljudi u RH, ali ipak u puno manjem broju od S. Enteritidis, koja je i dalje na prvom mjestu. No neminovno je utvrditi kako gotovo 42 % humanih salmonelaoza nije serotipizirano ili nije prijavljen serotip, te se može pretpostaviti da je broj salmoneloza uzrokaovanih S. infanits veći nego što je službeno evidentirano.

Zbog nedostatka višegodišnjih podatka o prevalenciji S. Infanits u hrani i ljudima, modeli za procjenu rizika na europskom nivou (npr. Salmonella Attribution Model koji koristi EFSA) nisu primjenjivi za procjenu rizika u Hrvatskoj. Stoga je procjena rizika od S. Infantis iz mesa peradi napravljena u modelu koji je bio prilagođen podacima u Hrvatskoj. Takav pristup ima visok stupanj nesigurnosti konačnih rezultata, ali dobivene indikativne vrijednosti ne bi se smjele ignorirati.