back to top

Konferencija i Svjetski dan hrane 2017

Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane? Predstavljanje vodiča

Prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Adekvatan izbor hrane može doprinijeti održavanju zdravlja i vitalnosti kroz čitav životni ciklus. Kako bi pomogli potrošačima pri izboru, proizvođači su dužni prezentirati im točne informacije o hrani na jednostavan i razumljiv način. Prehrambena deklaracija jedan je od obvezatnih elemenata deklaracije. Sukladno legislativi podaci za deklaraciju mogu se temeljiti na analizi hrane, izračunu iz poznatih ili stvarnih prosječnih vrijednosti upotrijebljenih sastojaka ili izračunu iz opće utvrđenih i prihvaćenih podataka. S ciljem pomoći proizvođačima razvijen je Vodič za izračun hranjive vrijednosti. Cilj prezentacije je predstavljanje tog vodiča i mogućnosti njegove primjene u proizvođačkoj praksi.

Ključne riječi: nutritivna deklaracija, izračun, vodič