back to top

Doc.dr.sc. Irena Keser
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zagreb, Hrvatska

12/10/2017 8:15

Irena Keser je diplomirala 2003. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij Prehrambena tehnologija, smjer Nutricionizam. Iste godine zaposlena je kao stručni suradnik, a zatim kao znanstveni novak u Laboratoriju za znanost o prehrani na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2010. godine obranivši rad pod nazivom ”Povezanost razina serumskog folata, vitamina B12 i homocisteina s mineralnom gustoćom kosti u starije ženske populacije”. U znanstveno-nastavno zvanje docent izabrana je 2015. godine. U svom dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu bavi se procjenom kakvoće prehrane različitih populacijskih skupina, posebno osoba starije dobi te utjecajem prehrane na mineralnu gustoću kosti. Sudjelovala na dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i dva stručna projekta. Kao koautorica objavila je 12 znanstvenih radova iz skupine a1, 2 iz skupine a2 te 6 znanstvenih radova u zbornicima međunarodnih skupova. Tijekom 2009. i 2011. godine je boravila na znanstvenom usavršavanju u Human Nutrition & Metabolism Research and Training Center, Institute of Molecular Biosciences, Karl-Franzens University u Grazu, Austrija. Sudjeluje u izvođenju nastave na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetima na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju (Znanost o prehrani 1, Znanost o prehrani 2, Pretilost i pothranjenost, Prehrana osoba starije dobi, Metode za procjenu kakvoće prehrane, Prehrana i zdravlje kosti).

Preporučite nas: