back to top

Danijel Jug

prof.dr.sc. Danijel Jug
Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska

03/10/2016 11:02

Danijel Jug rođen je 29. listopada 1972., u Osijeku, Hrvatska. Zaposlen je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku na Zavodu za bilinogojstvo.

Diplomirao je 1998. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i stekao zvanje diplomiranog inženjera poljoprivrede, ratarskog smjera. Magistrirao je 2005. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i stekao zvanje magistra znanosti smjera agroekologija. Doktorski rad obranio je 2006. godine i time stekao akademski stupanj doktor znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, iz znanstvenog polja poljoprivrede, grana bilinogojstvo. U listopadu 2013. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.

Područje njegovog znanstvenog rada i interesa vezano je uz konzervacijsku poljoprivredu, agroklimatologiju, tlo i biljnu proizvodnju, održivo gospodarenje zemljištem. Kao koordinator ili predavač održava nastavu na modulima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija. Kao glavni autor ili koautor objavio je više od 120 znanstvenih radova i više od 90 stručnih ili popularnih radova i članaka. Također, kao prvi autor, objavio je jedan sveučilišni udžbenik naslova “Obrada tla u agroekološkim okvirima” (na hrvatskom) i sveučilišni praktikum naslova “Agroklimatološki pojmovnik” (na hrvatskom). Održao je više pozvanih i plenarnih predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Kao voditelj ili istraživač sudjelovao je na više domaćih i znanstvenih istraživačkih projekata, kojima je glavna tema bila vezana uz istraživanje reakcije biljaka na različite klimatske varijacije i njihova prilagodba primjenom konzervacijskih sustava obrade tla. Aktivan je član više strukovnih nacionalnih i međunarodnih organizacija: HDPOT – Hrvatsko Društvo za Proučavanje Obrade Tla (predsjednik), ISTRO – International Soil Tillage Research Organization, IUSS – International Union of Soil Sciences, ECSS – European Confederation of Soil Science Societies, CSSS – Croatian Society of Soil Science, HAgMD – Hrvatsko Agrometeorološko društvo i GlobalFAMS – Globalna federacija agrometeoroloških društava.

Preporučite nas: