back to top

Idejno rješenje

Javni natječaj za izradu idejnog rješenja logotipa Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

16/11/2018 14:36

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo raspisuje javni natječaj za izradu idejnog rješenja logotipa Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Predmet ovog Javnog natječaja je izrada idejnog rješenja logotipa buduće Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) sa svrhom upotrebe na svim tiskanim materijalima, on line i off line materijalima (poslovni papir, plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica i ostalo) kao i svim ostalim materijalima.

Natječaj je otvoren za pravne i fizičke osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo i prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Svaki autor/ica ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s više radova.

Rok za dostavu radova je 10. prosinca 2018. godine.

Više informacija o natječaju pronađite na stranicama Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo

Preporučite nas: