back to top

Krešimir Ivančić

Krešimir Ivančić, dipl.ing.agr.
Pomoćnik ministra
Ministarstvo poljoprivrede
Zagreb, Hrvatska

31/08/2017 14:59

Rođen 02. lipnja 1979. 2006. diplomirao je na Agronomskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Bilinogojstvo, smjer voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo. Godine 2007. počinje raditi u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva na poslovima asistenta voditelju projekta, Orbicon A/S. 2009. godine, u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, obavljao je poslove savjetnika za praćenje i vrednovanje te stručnog suradnika za koordinaciju i izvještavanje.

Od 2010. do 2012. radio je u Ministarstvu regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kao načelnik Samostalnog odjela za Europske integracije i međunarodnu suradnju (svibanj 2010.- ožujak 2011.) i načelnik Sektora za regionalni razvoj i prekograničnu suradnju (ožujak 2011. – svibanj 2012.). U lipnju 2012. prelazi u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te je u periodu od 2012. do 2016. godine obavljao poslove voditelja službe za kontrolu i pravne poslove, voditelja Službe za financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje i vrednovanje te načelnika Sektora za pripremu i provedbu projekata. Od prosinca 2016. godine, u Ministarstvu poljoprivrede obnaša dužnost pomoćnika ministra  Uprave za ruralni razvoj.

Kroz navedeni rad, stekao je deset godina iskustva u koordinaciji i upravljanju projektnih timova u izradi raznih dokumenata i podloga te zakonodavnih tekstova te iskustvo u radu s timom, vođenju tima i motivaciji ljudi u timu za čim bolju suradnju i uspješnu isporuku rezultata. Usmjeren je prema rezultatima. Posjeduje široko iskustvo u jasnom postavljanju i dostizanju ciljeva i rokova u timu. Izvrsno poznaje regulatorni okvir provedbe EU fondova, Zajedničke poljoprivredne politike i kohezijske politike.

Preporučite nas: