back to top

EHEDG

Hrvatska agencija za hranu postala članica EHEDG-a

22/03/2016 12:20

Hrvatska agencija za hranu članica je Europske udruge za higijensko inženjerstvo i dizajn (EHEDG) od 2016. godine. U sklopu EHEDG-a, u listopadu 2013. godine, osnovana je regionalna sekcija Hrvatske s ciljem edukacija u području higijenskog inženjerstva i dizajna, prijevoda Vodiča o higijenskom dizajnu pogona, opreme i strojeva u prehrambenoj industriji, pomoći pri certifikaciji opreme te umrežavanja članova.

EHEDG ima za cilj unaprjeđenje komunikacije između proizvođača opreme, prehrambenih proizvođača, znanstvenika i državnih tijela koja se bave sigurnošću hrane, pružajući njihovim članovima međunarodno povezivanje i informacije te specifične edukacije o higijenskom dizajnu i inženjeringu u paketu „know-how“.

Članovi EHEDG-a su:

  • Proizvođači hrane i opreme za prehrambenu industriju, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda

  • Kompanije koje pružaju inženjerske usluge

  • Sveučilišta i znanstvene ustanove

  • Državna tijela koja se bave sigurnošću hrane

  • Pojedinci.

EHEDG publicira članke o određenim temama u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj literaturi, te redovito informira o svim relevantnim događanjima tijekom godine.

EHEDG vodiči se mogu naručiti putem interneta na mnogim jezicima, a neki su prevedeni i na hrvatski.

Mrežna stranica Regionalne sekcije je u izradi, a sve informacije o EHEDG-u su dostupne na službenoj web stranici.

Preporučite nas: