back to top

Hrvatska agencija za hranu objavila Profil rizika o prisutnosti virusnog krpeljnog encefalitisa u kozjem mlijeku u RH

19/06/2017 13:53

Krpeljni encefalitis (KE) je najznačajnija virusna zoonoza prenošena krpeljima u Europi. U posljednjih nekoliko desetljeća broj kliničkih slučajeva u ljudi u velikom broju europskih država značajno se povećava na područjima koja su prirodna žarišta bolesti, a na pojedinim endemijskim područjima zabilježeno je povećanje broja oboljelih i do 400 %. Rezultati dosadašnjih istraživanja proširenosti KE u Republici Hrvatskoj potvrđuju da je pogranično područje sa Slovenijom, sjeverozapadna Hrvatska, područje najveće učestalosti oboljenja ljudi. Sporadična oboljenja zabilježena su i na drugim područjima s najvećom učestalošću u Gorskom kotaru.

Posljednjih godina sve je više opisa pojedinačnih oboljenja ili čak epidemija KE u ljudi nakon konzumacije neprerađenog mlijeka domaćih preživača ili čak i mliječnih proizvoda. Dokazano izlučivanje virusa mlijekom inficiranih koza, goveda i ovaca predstavljaju ne samo pokazatelj proširenosti i aktivnosti uzročnika nego životinje predstavljaju i važan izvor infekcije za ljude.

Razlog provođenja projekta bio je po prvi put na području RH dobiti znanstveno utemeljene rezultate o riziku infekcije ljudi virusom krpeljnog encefalitisa konzumacijom sirovog kozjeg mlijeka. Prijenos uzročnika moguć je mlijekom svih vrsta domaćih preživača, ali su koze odabrane kao početna ciljna skupina zbog većeg broja opisa epidemija uzrokovanih alimentarnim infekcijama kozjim mlijekom.

Rezultati ovog istraživanja predstavljaju značajnu informaciju za institucije u sustavu distribucije mlijeka i mliječnih proizvoda s obzirom na ovaj značajan zoonotski patogen, čime se utječe na bolju zaštitu zdravlja krajnjih potrošača.

Profil rizika o prisutnosti virusnog krpeljnog encefalitisa u kozjem mlijeku u RH

Preporučite nas: