back to top

žitarice

Hrvatska agencija za hranu objavila je Znanstveno mišljenje o deoksinivalenolu (DON) i njegovim derivatima(3-acetil-DON, 15-acetil-DON, DON-3-glukozid) u žitaricama i proizvodima od žitarica

08/05/2018 9:04

Hrvatska agencija za hranu je na vlastitu inicijativu napravila procjenu izloženosti deoksinivalenolu (DON) i njegovim derivatima, koja je pokazala kako je potencijalni zdravstveni rizik za odraslu populaciju RH – vrlo nizak, gotovo zanemariv.

Mikotoksin deoksinivalenol (DON) je sekundarni metabolit plijesni roda Fusarium (F. graminearum i F. culmorum), a pripada velikoj grupi trihotecena. Osim DON-a, u žitaricama i proizvodima od žitarica mogu se pojaviti i njegovi acetilirani derivati (3-acetil-deoksinivalenol (3-Ac-DON), 15-acetil-deoksinivalenol (15-Ac-DON)), kao i tzv. maskirani mikotoksini (deoksinivalenol-3-glukozid (DON-3-glukozid)). DON se brzo apsorbira, distribuira i izlučuje iz organizma. Budući da su 3-Ac-DON i 15-Ac-DON u velikoj mjeri deacetilirani i da se DON-3-glukozid razgrađuje u crijevima, mogu se očekivati isti toksični učinci kao i kod DON-a. Stoga je podnošljiv dnevni unos (eng. Tolerable Daily Intake, TDI) od 1 µg/kg t.m./dan, koji je prvo utvrđen za DON na temelju smanjenog prirasta tjelesne mase kod miševa, sada uspostavljen kao grupni TDI za zbroj DON-a, 3-Ac-DON-a, 15-Ac-DON-a i DON- 3-glukozida.

Prikupljanje uzoraka putem monitoringa provodilo se je tri godine, u razdoblju od početka 2014. do kraja 2016. godine. Isto tako, HAH je paralelno, tijekom 2014. godine, u sklopu vlastitog, već ranije započetog projekta, također prikupljao uzorke koji su analizirani na DON, 3-acetil-DON, 15-acetil-DON i DON-3-glukozid.

Rezultati procjene izloženosti pokazali su da je prosječni unos DON-a i njegovih derivata u scenariju izloženosti sa srednjim vrijednostima koncentracija (UB) 0,27 μg/kg t.m./dan, a u scenariju s visokim vrijednostima koncentracija (UB) 0,36 μg/kg t.m./dan. U oba scenarija čak i 95. percentil izloženosti (UB) je bio ispod TDI vrijednosti (1 μg/kg t.m.). U scenariju izloženosti sa srednjim vrijednostima koncentracija (UB), 2,65 % populacije prelazi TDI vrijednosti, a 4 % u scenariju s visokim vrijednostima koncentracija (UB).

Najvažniji izvor DON-a i njegovih derivata u prehrani su kruh (45,75 %), zatim slijede pivo (14,31 %), kukuruzna krupica (12,48 %), pšenično brašno (7,67 %), dok kokice, kuhani kukuruz, heljda i ječam najmanje doprinose unosu DON-a i njegovih derivata (0,01 % i manje).

Prisutnost DON-a zakonski je regulirana na području Europske unije Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani, gdje su propisane i najveće dopuštene količine (NDK) DON-a u određenoj hrani.

Cjelokupno Znanstveno mišljenje pročitajte ovdje.

Preporučite nas: