back to top

Hrvatska agencija za hranu objavila je Profil rizika od norovirusa u zelenom lisnatom povrću u Republici Hrvatskoj

14/06/2017 14:16

Hrvatska agencija za hranu je provela istraživanje u kojem su uzorci svježe zelene salate analizirani na prisutnost norovirusa genogrupa GI i GII. Rezultati analiza pokazali su da niti u jednom uzorku zelene salate nije utvrđena prisutnost norovirusa. S obzirom na rezultate kontaminiranosti zelenog lisnatog povrća i službeno prijavljenog broja ljudi oboljelih od bolesti uzrokovanih norovirusom, rizik od norovirusa iz zelenog lisnatog povrća u RH može se smatrati zanemarivim.

Norovirusi se danas smatraju najvažnijim uzročnikom nebakterijskog gastroenteritisa u svijetu. Do danas je ustanovljeno postojanje 6 genogrupa norovirusa od kojih su 3 su infektivna za čovjeka. Simptomi bolesti obično se pojavljuju 48 sati nakon izlaganja virusu, a karakterizirani su vodenastim proljevom bez tragova krvi, i povraćanjem.
Primarni način prenošenja norovirusa je fekalno-oralnim putem, kontaktom sa zaraženom osobom. Mogu se prenositi i indirektnim putevima – konzumacijom kontaminirane hrane i vode ili kontaktom s kontaminiranim površinama.

Do kontaminacije hrane norovirusom može doći u bilo kojem koraku proizvodnje. Najčešći izvori zaraze norovirusom su školjkaši, jagode, lisnato zeleno povrće i voda.

Kako bi se smanjio rizik od kontaminacije norovirusom, nužna je usklađenost sa zahtjevima higijene, posebno higijene ruku osoba koje rukuju hranom. Implementacija postojećih preventivnih programa kao što su dobra poljoprivredna praksa, dobra proizvođačka praksa i dobra higijenska praksa doprinose u prevenciji ove zarazne bolesti.

Profil rizika od norovirusa u zelenom lisnatom povrću u HR

Preporučite nas: